Criteris Qualificació Curricular GEIiADE

Bloc curricular d'inici GEI-ADE

 Descarregar Pdf
La doble titulaciuó de Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses (GEIiADE) no té bloc curricular d'inici
   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GEIiADE

 Descarregar Pdf

Es calcularà la  nota  mitjana ponderada M,  del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

on N és el número total d’assignatures del bloc,   és la nota numèrica de l’assignatura i i  és el número de crèdits de l’assignatura i, descrits en la taula següent:

 

Assignatura

Crèdits

 

Assignatura

Crèdits

Administració i manten. de sistemes i aplicac.

6

 

Estadística i optimització

9

Àlgebra

6

 

Estructura de computadors 1

6

Algorítmica i complexitat*

6 / 4,5

 

Estructura de computadors 2

6

Ampl. de bases de dades i eng. de programari

6

 

Estructures de dades

6

Anàlisi, modelització i disseny de SI

6

 

Física

6

Anàlisis dels estats econòmico-financers

6

 

Fonaments de comptabilitat

6

Arquitectura de computadors

6

 

Fonaments de finançament empresarial

6

Arquitectura dels SI

6

 

Fonaments de gestió d’empreses

6

Aspectes legals, socials i professionals*

6 / 3

 

Història econòmica

6

Bases de dades

6

 

Intel·ligència artificial

6

Comptabilitat de costos

6

 

Interacció persona-ordinador

6

Comptabilitat financera

6

 

Llenguatges, autòmats i gramàtiques *

4,5

Control de gestió i pressupostaria

6

 

Lògica computacional

6

Direcció de màrqueting

6

 

Marketing estratègic

6

Direcció d'operacions i logística

6

 

Matemàtica discreta

6

Direcció estratègica

6

 

Matemàtiques de les operacions financeres

6

Direcció financera

6

 

Organització i administració d'empreses

6

Direcció, organització i lideratge de project. tecn.

6

 

Planificació comptable

6

Dret del treball

6

 

Planificació fiscal de l'empresa

6

Dret financer i tributari

6

 

Política econòmica

6

Dret mercantil

6

 

Programació 1

6

Econometria

6

 

Programació 2

6

Economia espanyola i mundial

6

 

Sistemes concurrents i paral·lels

6

Economia I

6

 

Sistemes i tecnologies web / Projecte web

6

Economia II

6

 

Sistemes operatius

9

Enginyeria del programari

6

 

Xarxes

9

English for business II

6

 

Xarxes de sistemes d'informació

6

Estadística avançada

6

 

 

 

Total de crèdits: 333

 

* En el cas d’aquestes assignatures, modificades el curs 2017-2018, per fer el càlcul es faran servir les assignatures/crèdits que ha cursat l’estudiant, d’acord amb el seu expedient.


  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016 i modificació de 15 de juny de 2017.

   Darrera modificació: