Criteris Qualificació Curricular GEI

Bloc curricular d'inici GEI

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102005

Àlgebra

6

102006

Estadística i optimització

9

102002

Estructura de computadors I

6

102003

Estructura de computadors II

6

102008

Física

6

102004

Lògica computacional

6

102009

Organització empresarial

9

102000

Programació I

6

102001

Programació II

6

 

TOTAL crèdits:

60

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017 i el 18.02.2020

 

   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GEI

 Descarregar Pdf

Es calcularà la  nota  mitjana ponderada M,  del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Codi

Assignatura

Pes

102013

Administració i manteniment de sistemes i aplicacions

6

102011

/

102061

 

Algorítmica i complexitat*

6

 /

4,5

102019

Ampliació de bases de dades i d'enginyeria de software

6

102014

Arquitectura de computadors

6

102021

/

102063

 

Aspectes legals, socials i professionals*

6

/

3

102016

Bases de dades

6

102018

Enginyeria de programari

6

102010

Estructures de dades

6

102020

Intel·ligència artificial

6

102017

Interacció persona-ordinador

6

102062

Llenguatges, autòmats i gramàtiques*

4,5

102007

Matemàtica discreta

6

102022

Sistemes concurrents i paral·lels

6

102023

Sistemes i tecnologies web / Projecte web*

6

102012

Sistemes operatius

9

102015

Xarxes

9

 

TOTAL crèdits:

96

* A partir del curs 2017-2018, el càlcul es farà segons l’assignatura tal com l’ha cursat l’estudiant,

d’acord amb la modificació feta a la titulació.

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25.10.2016, i modificada el 15.06.2017 i el 18.02.2020

   Darrera modificació: