Espais Docents

 Descarregar Pdf

Aules docents

L'Escola Politècnica disposa de 19 aules de docència, tant a l'edifici propi de l'Escola (Jaume II, 69) com a l'Edifici Polivalent del Campus (Jaume II, 71). Totes les aules compten amb un canó de projecció, una pantalla de projecció ordinador fixe per al professor, equip de só i cobertura Wifi.

Sala Polivalent 2.01

La Sala Polivalent 2.01 està situada a la segona planta de l'edifici de l'Escola, amb una capacitat per a 20 persones, s'hi poden dur a terme presentacions dels TFG/TFM, així com reunions, xerrades informatives, .... La sala compta amb una pantalla digital interactiva, ordinador, equip de so i cobertura Wifi.

Sala de Graus

La Sala de Graus ( aula 2.03) és una sala noble situada a la segona planta de l'edifici de l'Escola, amb una capacitat per a 60 persones on es duen a terme, quna la disponiobilitat de la sala ho possibilita, les presentacions dels TFG/TFM, totes les lectures de Tesi Doctorals vinculades a alumnes del centre, així com els actes institucionals. La sala compta amb un canó de projecció, una pantalla de projecció, un ordinador, un equip multimèdia, un equip de so i cobertura Wifi.

Sala de Projectes

L'EPS disposa d'una Sala de Projectes d'ús limitat per a tots els estudiants que estan duent a terme el TFG/TFM. La Sala de projectes està situada a l'aula 1.03 de l'edifici de l'EPS, i compta amb 16 llocs de treball amb ordinadors amb software específic. Per poder accedir a la sala caldrà que el director del TFG/TFM signi una autorització que es lliurarà a la direcció de l'Escola i a la Consergeria del Centre.

Sala de Reunions 0.01 CREA

La Sala de reunions de l’edifici CREA és una sala situada a la planta baixa de l'edifici CREA, amb una capacitat per a 12 persones, on es duen a terme reunions, xerrades informatives, .... La sala compta amb canó i pantalla de projecció.

   Darrera modificació: