Instal·lacions

 Descarregar Pdf

Campus i Edificis

L'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) s'organitza en dos campus, Lleida i Igualada.

A Lleida, l'EPS se situa al campus de cappont i disposa de dos edificis propis:

  • Edifici EPS - Jaume II, 69
  • Edifici CREA - Pere Cabrera s/n

Així mateix també disposa d'espais en edicicis comuns del campus que comparteix amb slatres dos centres, la Facultat de Dret, Economia i Turisme i la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social:

  • Centre de Cultures i Cooperació Transfrontera (CCCT) - Jaume II, 67
  • Edifici Polivalent - Aulari 1 - Jaume II, 71
  • Aulari 2 -

Horaris d'obertura de l'Escola

Pel que fa al campus de Lleida, l'Edifici de l'Escola Politècnica Superior i l'Edifici Polivalent, resten oberts de dilluns a divendres de les 7.45 a les 21.30 hores i els dissabtes de les 8.00 a les 14.30 hores. per la seva banda, l'edifici CREA i el CCCT resten oberts de dilluns a divendres de les 7.45 a les 21.00 hores.

Durant aquests horaris es podrà accedir als edificis directament, mentre que fora d'aquests horaris es necessari un permís d'accés signat pel director de l'Escola i l'administració de campus.

Pel que fa al'edifici del Campus Igualada resta obert de dilluns a divendres de les 8.00 a les 22.00 hores


Aparcament Campus cappont

L'accés a l'aparcament subterrani del campus de cappont es restringeix al PDI i PAS dels centres propis del campus i està gestionat per l'Administrador de Campus i el Responsable de Serveis Comuns del Campus: 

Jordi Rodriguez Velimelis (Administrador del Campus de Cappont)

Primera planta de l'Edifici Annex al CCCT (Jaume II, 67 bis)
Telèfon: 973 703 365

jordimarcel.rodriguez@udl.cat
 

Vicenç Pérez Barea (Responsable de serveis Comuns del Campus de Cappont)

Planta baixa Edifici Polivalent (Jaume II, 71)
Telèfon: 973 703 385

vicente.perez@udl.cat

Com situar-nos als edificis del Campus Cappont?

Cada aula, despatx, laboratori, sala , ... es numera amb tres dígits (0.00). El primer dígit indica la planta i els dos restants indiquen l'espai. Així doncs, per exemple, si busquem l'aula 2.01 de l'Escola Politècnica Superior, sabrem que es l'aula 01 de la segona planta de l'edifici de l'EPS.

   Darrera modificació: