Personal d'Administració i Serveis

 Descarregar Pdf

Secretaria Acadèmica

Despatx: 0.09 (EPS)

Tel. 973 702 701

secretaria@eps.udl.cat

Matins: de dilluns a divendres de 9:30h a 14:00 h

Tardes: dimarts de 15:30h a 17:30h

 

 

 

 

Programació docent

Secretaria Direcció

Tècnic Suport Direcció

Tècnics Laboratori

 

 

 

 

Secretaries departaments adscrits a l'EPS

 

   Darrera modificació: