Autoritats Acadèmiques

 Descarregar Pdf

Directora

Magda Valls Marsal

Despatx: 0.12 EPS

Jaume II, 69

Tel: 973 702705

eps.direccio@udl.cat

Ajudant a Direcció al Campus Igualada

Anna Bacardit Dalmases

Despatx: Despatx de sotsdireccció - Campus Igualada UdL

Avda. Pla de la Massa, 8 - Igualada

Tel: 93 803 53 00 - Ext.7010

anna.bacardit@udl.cat

Sotsdirector de Relacions Internacionals

Cristian Solé Cutrona

Despatx:0.04 CREA

Pere Cabrera s/n

Tel: 973 702705

vicedirector@eps.udl.cat

Sotsdirectora d'Estudiantat, Promoció i Qualitat

Susana Maza Sabido

Despatx:0.14 EPS

Pere Cabrera s/n

Tel: 973702705

smaza@matematica@udl.cat

Secretaria Acadèmica

Margarita Moltó Aribau

Despatx:1.19 EPS

Jaume, II, 69

Tel: 973 702705

sacademica@eps.udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria Informàtica (Lleida)

Josep Lluís Lérida Monsó

Despatx:0.14 EPS

Jaume II, 69

Tel: 973 702705

capest.inf@eps.udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria Industrial i Arquitectura Tècnica i Edificació (Lleida)

Jérôme Barrau

Despatx:0.13 EPS

Jaume II, 69

Tel: 973 702705

capest.etim@eps.udl.cat   |   capest.at@eps.udl.cat

 

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria al Campus Igualada

Grau Baquero Armans

Despatx: Despatx de sotsdireccció - Campus Igualada UdL

Avda. Pla de la Massa, 8 - Igualada

Tel: 93 803 53 00 - Ext.7010

eps.capestigualada@udl.cat

   Darrera modificació: