Autoritats Acadèmiques

 Descarregar Pdf

Director

Francesc Giné de Sola

Despatx: 0.12 EPS

Jaume II, 69

Tel: 973 702705

direccio@eps.udl.cat

Sotsdirector de relacions internacionals

Cristian Solé Cutrona

Despatx:0.04 CREA

Pere Cabrera s/n

Tel: 973 702705

vicedirector@eps.udl.cat

Secretaria Acadèmica

Margarita Moltó Aribau

Despatx:1.19 EPS

Jaume, II, 69

Tel: 973 702705

sacademica@eps.udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria Informàtica

Magda Valls Marsal

Despatx:0.14 EPS

Jaume II, 69

Tel: 973 702705

capest.inf@eps.udl.cat

Cap d' Estudis titulacions Enginyeria Industrial i Arquitectura Tècnica i Edificació

Maite Grau Montaña

Despatx:0.13 EPS

Jaume II, 69

Tel: 973 702705

capest.etim@eps.udl.cat
capest.at@eps.udl.cat

Sotsdirector d'Estudiantat, Promoció i Qualitat

Gabriel Pérez Luque

Despatx:0.12 CREA

Pere Cabrera s/n

Tel: 973702705

gperez@diei.udl.cat

Equip de Direcció

   Darrera modificació: