Coordinadors

 Descarregar Pdf

Coordinació d'Estudis de Grau i Doble Grau

 

 

Coordinador del Grau en Enginyeria Informàtica

Nacho López Lorenzo

Despatx: 1.20 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 743

eps.coordgei@udl.cat

Coordinador de Grau en Enginyeria Mecànica

Daniel Chemisana Villegas

Despatx: 0.15 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 711

eps.coordgem@udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Marcel Tresánchez Ribes

Despatx: 2.07 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 715

eps.coordgeeia@udl.cat

Coordinador del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Julià Coma Arpón

Despatx: 1.07 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 507

eps.coordgate@udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Eduard Gregorio López

Despatx: 1.02 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 571

eps.coordgees@udl.cat

Coordinador del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Jordi Vilaplana Mayoral

Despatx: 00 | EPS | Campus Igualada-UdL | Igualada | Tel: 93 803 53 00

eps.coordgtidic@udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Josep Maria Rius Torrentó

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Despatx: 02  |  Tel: 93 8035300

eps.coordgeoil@udl.cat

Coordinadora del Grau en Enginyeria Química

Esther Bartolí Soler

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Despatx: 08  |  Tel: 93 8035300

eps.coordgeq@udl.cat

Coordinadora del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Rosa M. Gil Iranzo

Despatx: 3.15 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 742

eps.coordgddtc@udl.cat

Coordinadora del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

Sílvia Miquel Fernández

Despatx: 1.05 | FDET | Jaume II, 73 | Lleida | Tel: 973 703 319

eps.coordgeiade@udl.cat

Coordinador del Doble Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Eduard Gregorio López

Despatx: 1.02 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 571

eps.coordgees@udl.cat

Coordinador del Doble Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i ADE

Adela Pagès Bernaus

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Despatx: 05  |  Tel: 93 8035300

eps.coordgeoilade@udl.cat

Coordinació d'estudis de Màster

 

 

Coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica

Francesc Sebé Feixas

Despatx: 1.17 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 713

eps.coordmeinf@udl.cat

Coordinador del Màster en Enginyeria Industrial

Miquel Nogués Aymamí

Despatx: 0.07 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 569

eps.coordmeind@udl.cat

Coordinador del Màster en Enginyeria del Cuir

Felip Combalia Cendra

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Despatx: 0.11  |  Tel: 93 8035300

eps.coordmec@udl.cat

Coordinador del Màster de Disseny d'Experiència d'Usuari

Juan Enrique Garrido Navarro

Despatx: 3.18 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 714

eps.coordmdux@udl.cat

Altres coordinacions

 

 

Coordinadora dels Convenis Relació Universitat-Empresa

Margarita Moltó Aribau

Despatx: 1.19 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Lleida | Tel: 973 702 782

administraciopte@eps.udl.cat

Coordinadora de les Pràctiques Tutelades en Empresa

Margarita Moltó Aribau

Despatx: 1.19 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Lleida | Tel: 973 702 782

administraciopte@eps.udl.cat

Coordinador del Pla d'Acció Tutorial de l' Escola

Maria Alba Cabiscol  Teixidó

Despatx: 2.11 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 723

alba.cabiscolteixido@udl.cat

Coordinador Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Francesc Solsona Tehas

Despatx: 3.12 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 735

francesc@diei.udl.cat

   Darrera modificació: