Coordinadors

 Descarregar Pdf

Coordinació d'Estudis de Grau i Doble Grau

Coordinador de Grau en Enginyeria Informàtica

Fernando Cores Pardo

Despatx: 3.14 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 731

coord.gei@eps.udl.cat

Coordinador de Grau en Enginyeria Mecànica

Daniel Chemisana Villegas

Despatx: 0.15 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 711

coord.gem@eps.udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Josep Argelich Romà

Despatx: 2.17 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 00 34 77

coord.geeia@eps.udl.cat

Coordinadora del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Lídia Rincón Villarreal

Despatx: 1.14 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 551

coord.gate@eps.udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Eduard Gregorio López

Despatx: 1.02 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 571

coord.gees@epsd.udl.cat

Coordinador del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Félix Albertos Marco

Despatx: 03 | EPS | Campus Igualada-UdL | Igualada | Tel: 93 803 53 00

coord.gtidic@eps.udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

José Millán Gómez

Despatx: 1.07 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 611

coord.geoil@eps.udl.cat

Coordinadora del Grau en Enginyeria Química

Esther Bartolí Soler

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Tel: 93 8035300

coord.geq@eps.udl.cat

Coordinadora del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Rosa M. Gil Iranzo

Despatx: 3.15 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 742

coord.gddtec@eps.udl.cat

Coordinadora del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

Sílvia Miquel Fernández

Despatx: 1.05 | FDET | Janume II, 73 | Lleida | Tel: 973 703 319

coord.geiade@eps.udl.cat

Coordinació d'estudis de Màster

Coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica

Juan Enrique Garrido Navarro

Despatx: 3.18 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 714

coord.meinf@eps.udl.cat

Coordinador del Màster en Enginyeria Industrial

Albert Castell Casol

Despatx: 0.06 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 570

coord.meind@eps.udl.cat

Coordinador del Màster en Enginyeria del Cuir

Felip Combalia Cendra

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Tel: 93 8035300

coord.mec@eps.udl.cat

Altres coordinacions

Coordinador dels Convenis Relació Universitat-Empresa

Cristian Solé Cutrona

Despatx:0.04 CREA | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 586

csole@diei.udl.cat

Coordinadora de les Pràctiques Tutelades en Empresa

Margarita Moltó Aribau

Despatx: 1.19 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Lleida | Tel: 973 702 782

administraciopte@eps.udl.cat

Coordinador del Pla d'Acció Tutorial de l' Escola

Jordi Pujolàs Boix

Despatx: 1.20 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 743

jordi.pujolas@udl.cat

Coordinador Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Francesc Solsona Tehas

Despatx: 3.12 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 735

francesc@diei.udl.cat

   Darrera modificació: