Coordinadors

 Descarregar Pdf

Coordinació d'Estudis de Grau i Doble Grau

Coordinador de Grau en Enginyeria Informàtica

Fernando Cores Pardo

Despatx: 3.14 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 731

eps.coordgei@udl.cat

Coordinador de Grau en Enginyeria Mecànica

Daniel Chemisana Villegas

Despatx: 0.15 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 711

eps.coordgem@udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Josep Argelich Romà

Despatx: 2.17 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 00 34 77

eps.coordgeeia@udl.cat

Coordinadora del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Lídia Rincón Villarreal

Despatx: 1.14 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 551

eps.oordgate@udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Eduard Gregorio López

Despatx: 1.02 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 571

eps.coordgees@udl.cat

Coordinador del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Josep M. Miret Biosca

Despatx: 1.16 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 776

eps.coordgtidic@udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

José Millán Gómez

Despatx: 1.07 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 611

eps.coordgeoil@udl.cat

Coordinadora del Grau en Enginyeria Química

Esther Bartolí Soler

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Tel: 93 8035300

eps.coordgeq@udl.cat

Coordinadora del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Rosa M. Gil Iranzo

Despatx: 3.15 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 742

eps.coordgddtec@udl.cat

Coordinadora del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

Sílvia Miquel Fernández

Despatx: 1.05 | FDET | Janume II, 73 | Lleida | Tel: 973 703 319

eps.coordgeiade@udl.cat

Coordinació d'estudis de Màster

Coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica

Juan Enrique Garrido Navarro

Despatx: 3.18 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 714

eps.coordmeinf@udl.cat

Coordinador del Màster en Enginyeria Industrial

Albert Castell Casol

Despatx: 0.06 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 570

eps.coordmeind@udl.cat

Coordinador del Màster en Enginyeria del Cuir

Felip Combalia Cendra

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Tel: 93 8035300

eps.coordmec@udl.cat

Altres coordinacions

Coordinador dels Convenis Relació Universitat-Empresa

Cristian Solé Cutrona

Despatx:0.04 CREA | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 586

csole@diei.udl.cat

Coordinadora de les Pràctiques Tutelades en Empresa

Margarita Moltó Aribau

Despatx: 1.19 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Lleida | Tel: 973 702 782

eps.administraciopte@udl.cat

Coordinador del Pla d'Acció Tutorial de l' Escola

Jordi Pujolàs Boix

Despatx: 1.20 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 743

jordi.pujolas@udl.cat

Coordinador Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Francesc Solsona Tehas

Despatx: 3.12 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 735

francesc@diei.udl.cat

   Darrera modificació: