Coordinadors

 Descarregar Pdf

Coordinador de Grau en Enginyeria Informàtica

Fernando Cores Pardo

Despatx: 3.14 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 734

coord.gei@eps.udl.cat

Coordinador de Grau en Enginyeria Mecànica

Daniel Chemisana Villegas

Despatx: 0.15 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 711

coord.gem@eps.udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Josep Argelich Romà

Despatx: 2.17 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 00 34 77

coord.geeia@eps.udl.cat

Coordinador del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Lídia Rincón Villarreal

Despatx: 0.32 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 577

coord.gate@eps.udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Eduard Gregorio López

Despatx: 1.02 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 571

coord.gees@eps.udl.cat

Coordinador del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Rosa M. Gil Iranzo

Despatx: 3.15 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 742

eps.coordgddtc@udl.cat

Coordinador del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació

Josep M. Miret Biosca

Despatx: 1.09 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 776

eps.coordgtidc@udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

José Millán Gómez

Despatx: 1.07 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 703 280

eps.coordgeoil@udl.cat

Coordinador del Grau en Enginyeria Química

Esther Bartolí Soler

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Tel: 93 8035300

eps.coordgeq@udl.cat

Coordinador del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

Sílvia Miquel Fernández

Despatx: 1.05 | FDET | Janume II, 73 | Lleida | Tel: 973 703 319

coord.geiade@eps.udl.cat

Coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica

Josep Lluís Lérida Monsó

Despatx: 3.17 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 729

coord.meinf@eps.udl.cat

Coordinador del Màster en Enginyeria Industrial

Albert Castell Casol

Despatx: 0.06 | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 570

coord.meind@eps.udl.cat

Coordinador del Màster en Enginyeria del Cuir

Felip Combalia Cendra

CAMPUS IGUALADA-UdL | Avda. pla de la Massa, 8 | Igualada (Barcelona) | Tel: 93 8035300

eps.coordmec@udl.cat

Coordinador dels Convenis Relació Universitat-Empresa

Cristian Solé Cutrona

Despatx:0.04 CREA | CREA | Pere Cabrera s/n | Lleida | Tel: 973 003 586

csole@diei.udl.cat

Coordinador de les Pràctiques Tutelades en Empresa

Margarita Moltó Aribau

Despatx: 1.19 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Lleida | Tel: 973 702 782

marga@aegern.udl.cat

Coordinador del Pla d'Acció Tutorial de l' Escola

Jordi Pujolàs Boix

Despatx: 1.20 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 743

jordi.pujolas@udl.cat

Coordinador Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Francesc Solsona Tehas

Despatx: 3.12 | EPS | Jaume II, 69 | Lleida | Tel: 973 702 735

francesc@diei.udl.cat

   Darrera modificació: