2a sessió de la JCO per a Famílies a l'EPS (Lleida i Igualada)

Descarregar Pdf
El dissabte 4 de maig, l'Escola Politècnica Superior (EPS) va viure la segona sessió de Campus Oberts per a Famílies de la Universitat de Lleida (UdL) d'aquest 2019, tant a Lleida com al campus d'Igualada.

A nivell de la Universitat de Lleida han assistit a la JCO un total de 987 persones de 334 nuclis familiars, fet que suposa un 17,36% més que en la mateixa edició del 2018 (841 persones). El balanç final, sumant les sessions de l'abril i del maig, és de 2.403 participants pels 2.112 del 2018, rècord absolut dels darrers 7 anys.

Tant l'Escola Politècnica Superior (EPS) com la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (FIF) desdoblen la sessió de campus oberts per a famílies entre Lleida i Igualada. El campus de la capital de l'Anoia rebrà 59 persones de 21 famílies. L'Escola Politècnica Superior en aquesta segona edició ha rebut 107 persones en dos torns (10:00 i 12:00 hores), a Lleida i a Igualada.

Aquesta jornada de campus oberts s'adreça a les famílies d'alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior amb fills interessats a cursar estudis universitaris. Organitzades pel Vicerectorat d'Estudiants, la unitat d'Informació i Orientació Universitària i els mateixos centres de la UdL, la iniciativa té com a objectiu donar a conèixer l'oferta de la Universitat de Lleida.

Magda Valls, directora de l'Escola Politècnica Superior i representants de la direcció del centre van rebre als pares, mares i futurs alumnes i els van oferir una xerrada informativa. També va participar la Sra. Montse capell, mare d'un antic alumne de l centre va va donar als assistents una visió externa i personal de l'experiència de cursar uns estudis d'enginyeria a Lleida.

Seguidament, Jérôme Barrau, cap d'estudis de la branca industrial i Arquitectura Tècnica, Marga Moltó, Secretaria Acadèmica de l’Escola, Josep L. Lérida, cap d'estudis de la branca informàtica i l'estudiant del Màster en Enginyeria Industrial, Marc Garcia els van acompanyar en una visita guiada a les instal·lacions de l’EPS: Sales d’informàtica, Sala de MAC's, Taller Mecànic, Taller d’Electrònica, aules docents; i l’edifici CREA (laboratori de Mecànica, laboratori de Mecatrònica i laboratori d’Edificació) i van aclarir a tots els pares i mares assistents els dubtes i qüestions que els hi poguessin sorgir durant la Jornada.

A Igualada la Jornada de Campus Oberts de l’EPS va comptar amb la presència d'Anna Bacardit, Ajudant a Direcció al Campus Igualada, Grau Baquero, cap d'estudis de les titulacions d'enginyeria del campus, Felip Combalia, coordinador del màster en Enginyeria del Cuir, la professora Rosa Cuadros i Marian Torres, personal d'administració i serveis. Es van presentar les titulacions d’aquest nou campus de titularitat UdL a les persones interessades: Grau en Tècniques d’Interacció Digital, Grau en Organització Industrial i Logística i Grau en Enginyeria Química.

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL: Rècord de participants en els campus oberts per a famílies