3a edició del Màster en Bioconstrucció

Descarregar Pdf
Master bioconstrucció

El Màster en Bioconstrucció organitzat conjuntament per la Fundación ITL, l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i l'Institut Alemany de Bioconstrucció Institut für Baubiologie + Oekologie Neubeuern i pioner a l'estat  espanyol iniciarà la seva 3a edició el mes d'octubre.

El Màster en Bioconstrucció té l'objectiu de proporcionar una formació reglada i científica a aquells professionals que vulguin especialitzar-se en Bioconstrucció i dotar els participants de la visió global necessària per aprofundir en la relació entre construcció i salut.

El Màster és en línia i semipresencial i té una durada de 2 anys lectius. L'alumne té accés al Campus Virtual, un entorn de suport i aprenentatge des del qual pot accedir a tots els recursos educatius. La plataforma del Campus Virtual permet la interacció amb el tutor, l'equip docent i els companys de Màster. Cada alumne té assignat un tutor que els guiarà de forma personalitzada durant tot el seu procés formatiu. L'avaluació és continuada a mesura que els alumnes superen els mòduls i els exercicis implícits. En finalitzar cada any lectiu es realitza un seminari on es desenvolupen sessions pràctiques i de posada en comú sobre els coneixements adquirits. Els alumnes del Màster han de realitzar un projecte final de recerca amb l'avaluació necessària per al'obtenció del títol.

Premsa

Bon Dia, 17 de setembre de 2010  pdf21

Segre,   26 de setembre de 2010 pdf21

Programa Màster en Bioconstrucció  enlace2 Inscripció al Màster en Bioconstrucció  enlace2 ITL UdL-EPS InstitutFürBaubiologie