5è estudi de l'AQU sobre la inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes

Descarregar Pdf

Logo_AQU_Catalunya

Ahir l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), va presentar els resultats del 5è estudi d'inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes "Universitat i treball a Catalunya".

La principal conclusió d'aquest estudi és que el sistema universitari català és un motor d'ocupabilitat diferencial perquè, tot i que cada cop es tarda més a trobar feina i que aquesta es de pitjor qualitat, els estudis universitaris milloren la inserció laboral. La taxa d'ocupació es del 85% 3 anys després de graduar-se (el 77% abans dels tres mesos), enfront del 33% en persones amb estudis de secundària i el 20% quant als cicles mitjans i superiors.  També es important remarcar que el 50% troben feina abans de graduar-se.

Així doncs, l'atur entre els titulats universitaris és de l'11% i del 5% en el cas dels doctors.

Cal destacar que el 80% dels titulats universitaris que treballen ho fan en l'empresa privada i que un 75% d'aquests en la modalitat contractual de temps complet (88% en el cas dels doctors). També cal destacar que quasi s'ha doblat (del 6% a l'11%) el percentatge de titulats universitaris que s'han fet autònoms.

Finalment, els estudis universitaris garanteixen una millor retribució econòmica, tot i que ha augmentat el percentatge de graduats mileuristes un 10% respecte al 2011, la retribució mitjana dels graduats és de gairebé 1.900 euros bruts/mes i en el cas dels doctorats és superior (el 45% dels graduats guanyen més de 24.000 euros/anuals, el 78% en el cas dels doctors)

Premsa

10 de juliol de 2014

diarisegre

La Mañana

La vanguardia 2

El periodico

El Punt Avui

El mundo

ara

El Pais