Acte de lliurament del premi Edifica 2017 coorganitzat pel CAATEE Lleida i l'Escola Politècnica Superior

Gerard Bonet, guanyador del premi i Ivan Ager, accèssit

Descarregar Pdf
edifica2017
Irene Grau i Roger Martí, guanyadors del premi Edifica 2016

El dissabte, dia 16 de desembre de 2017 en el marc del Dinar de Germanor del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida, realitzat al restaurant NH Pirineos de Lleida va tenir lloc l'acte de lliurament del premi Edifica 2017.

Els membres del jurat del Premi Edifica, que coorganitza el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida i l'Escola Politècnica Superior de la UdL van acordar concedir el primer premi, premiat amb 500€ en Visat d’intervencions professional al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida i 2 anys de quota de col·legiació al projecte «Estudi del comportament d’edificacions sotmeses a incendi. Anàlisi d’un foc real.» de l'alumne Gerard Bonet Girón, sota la direcció del professor Josep Justo Parellada.

El treball final de grau guardonat amb el primer premi tracta l’estudi del comportament, les reaccions, i les patologies, d’edificacions sotmeses a incendi, tot comparant diferents estructures i tipologies constructives, i avaluant els diferents riscos que presenta cadascuna. Juntament a la part més teòrica, hi va associada un part pràctica en la qual s’estudia un incendi que es va produir el dia 23 de novembre de 2015 en la planta número 10 d’un edifici d’habitatges molt conegut de la ciutat de Lleida. Consta en aquest capítol, el dimensionat d’una jàssera emprant els procediments contemplats en la instrucció del formigó estructural EH-68, d’una simulació de l’incendi amb una plataforma  informàtica, i finalitza amb l’anàlisi estructural sota condicions d’incendi de la jàssera plana amb el mètode de la Isoterma 500.

Així mateix, també es va lliurar és va l'accèssit al premi, premiat amb un any de quota de col·legiació gratuïta, al projecte «Estudi de rehabilitació energètica d’un edifici plurifamiliar» de l'alumne Ivan Ager Fernandez, sota la direcció de la professora Lídia Rincón Villareal.

El treball final de grau guardonat amb l'accèsit té el principal objectiu de realitzar un estudi energètic a un edifici plurifamiliar . Un cop realitzat l'anàlisi energètic es procedeix a proposar una sèrie de millores per fer eficient l'immoble. A continuació, és realitzar un segon anàlisis energètic, però amb les millores aplicades. Es comparen els resultats i s'elabora un pressupost de la intervenció, per a posteriori, realitzar un estudi de viabilitat econòmica.


.