Ali Benmoussa El Omari guanya el Premi Enginy 2018

Alumne del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de l'EPS

Descarregar Pdf
_2988121_251968b8
Dolors Arderiu, vicedegana d'Enginyers Lleida i Ali Benmoussa El Omari FOTO: SEGRE

Reunits els membres del jurat, integrat per Jordi Rosell i Xavier Monyarch com a representants del CETILL i Daniel Chemisana i Josep Argelich com a representants de l'EPS, el passat  dia 10 d’abril de 2018 per decidir el Treball Final de Grau guanyador del Premi Enginy, que atorga el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (CETILL) i l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL), es va acordar concedir el premi al treball Seguiment d'objectes a través d'un quadricòpter mitjançant visió artificial de l’alumne del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Ali Benmoussa El Omari, sota la direcció dels professors Juan A. Garriga i Carles Mateu.

El projecte se centra en el desenvolupament d’una aplicació basada en el seguiment d’objectes a través d’un vehicle aeri no tripulat mitjançant un sistema de visió artificial. La realització del projecte es pot segmentar en tres etapes diferenciades. En una primera etapa es realitza la construcció d’un vehicle aeri  (quadricòpter) mitjançant components singulars i es procedeix a fer una posada a punt de tot el conjunt. En una segona etapa del projecte es desenvolupa un sistema de visió artificial amb la intenció de detectar objectes aleatoris. Finalment, en una tercera etapa, es duu a terme la conjunció del sistema de visió artificial i el vehicle construït amb la intenció de dotar al vehicle de la suficient autonomia per a poder realitzar tasques de seguiment d’objectes.

El Premi Enginy està dotat amb un premi en metàl·lic de 2.000 €  i 1 any de quota de col·legiació gratuïta al CETILL. El lliurament del premi es durà a terme en el marc de la Festa dels Enginyers que se celebrarà el pròxim dia 27 d’abril al restaurant La Boscana de Bellvís.

 

ÀREA COMUNICACIÓ - OFCINA DE PREMSA UdL: Premi per a un alumne de la UdL per un dron amb visió artificial

ENGINYERS LLEIDA: Ali Benmoussa El Omari premi Enginy 2018 amb un drone amb visió artificial

DIARI SEGRE: Un alumno de la UdL diseña un 'dron' con visión artificial