Alumnes de l'EPS visiten la planta de producció de Prefabricats Pujol

Descarregar Pdf
IMG_20171026_180507
Elsa alumnes atenent les explicacions en l'assaig a flexió simple de trencament d'una bigueta

El passat dijous, 26 d'octubre, els alumnes de l'assignatura de Materials II de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, assignatura impartida pels professors J.Ramon Castro i Pep Gasia, van visitar la planta de producció de Prefabricats Pujol-Mollerussa.

De forma excepcional van ser atesos pel Sr. Toni Sarradell i el Sr. Miquel Pujol, Enginyers de Camins, Canals i Ports, representat a Prefabricats Pujol. Presentada l’empresa i l’expansió que està duent a terme actualment, es van visitar diverses seccions del grup Pujol:

  • Ferrofet Catalana: fabricació de ferralla d’armar
  • Paviments Graus: paviments exteriors i interiors
  • Secció de semi-biguetes, biguetes i plaques alveolades pretesades
  • Secció de grans bigues peraltades fins 52m. de longitud
  • Secció de formigó auto compactant per façanes de formigó arquitectònic.

Una interesantíssima visita que es va acabar fen un assaig a flexió simple fins a trencament d’una bigueta autoportant amb capa de compressió de 5cm, simulant les condicions de treball d’un forjat real de 5m. de longitud.