Beques del Centre de Recerca INSPIRES

Descarregar Pdf

Beques INSPIRES 2016-17

Us informem que s'ha obert convocatòria a 2 beques del Centre de Recerca de la UdL, INSPIRES (Institut Politècnic d'Innovació i Recerca en Sostenibilitat) per a becaris adscrits a contractes, convenis o projectes d'investigació.

Amb caràcter general el perfil, requisits i mèrits que s'estableixen són:

- Estudiant de màster oficial de la UdL.

- Es prioritzaran els estudiants que facin màsters on participin professors de l'INSPIRES.

- Es prioritzaran els estudiants que desenvolupin la col·laboració entre dos o més grups de la UdL.

- Es prioritzarà la nota de l'expedient de Grau.

- Es prioritzarà la motivació de l'estudiant per fer la tesi doctoral (cal signar declaració i adjuntar-la a la sol·licitud).

La durada prevista de les beques es del 15 d'octubre del 2016 al 14 d'abril del 2017 a raó de 15 hores setmanals i una remuneració econòmica total (inclou cost SS) de 2.700€. La professora responsable de les beques INSPIRES es la directora del Centre  de Recerca, la Dra. Luisa F. Cabeza Fabra.

L'imprès de sol·licitud i la resta de documentació s'ha de presentar al despatx 0.33 de l'edifici CREA (Pere de cabrera s/n) del 23 de juny de 2016 al 30 de setembre de 2016.

Podeu consultar les bases completes de les dos convocatòries així com descarregar el formulari sol·licitud de les beques a l'adreça http://www.udl.cat/ca/recerca/convoca/bequesprojecte/ o bé directament aquí:

X13004: Institut Politècnic d'Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES) Data de Publicació: 22 de juny de 2016 Data Límit presentació: 30 de setembre de 2016

Bases de la convocatòria
Convocatòria de beca
Formulari Sol·licitud

X13004: Institut Politècnic d'Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES) Data de Publicació: 22 de juny de 2016 Data Límit presentació: 30 de setembre de 2016

Bases de la convocatòria
Convocatòria de beca
Formulari Sol·licitud