Dades de la matriculació a l'EPS. Curs 2014-15

Descarregar Pdf

Una vegada finalitzats els períodes ordinaris de matrícula, les matrícules de les titulacions de grau i doble grau de l'Escola Politècnica Superior del present curs 14-15, en relació a la  del curs passat, són les següents:

Presentación1

En les titulacions de grau de la branca Industrial les matriculacions s'han mantingut respecte del curs passat, mentre que en la titulació de grau en Enginyeria Informàtica hi ha hagut un  increment d'un 20%. Així mateix cal remarcar el cas de la doble titulació en Informàtica - ADE on, a més d'haver omplert amb escreix la matrícula, la mitjana dels expedients dels estudiants matriculats continua essent força alta, en concret de 9,4.

Respecte del grau en Arquitectura Tècnica, hi ha hagut una caiguda del 50%, atenent al context del sector i a la davallada generalitzada de totes les Escoles d'Arquitectura Tècnica.

En general però, podem dir que la matrícula d'aquest curs 2014-15 es manté pràcticament al nivell de la del curs anterior ja que s'ha aconseguit matricular a 202 estudiants d'un total de 240 places, el que suposa una matriculació conjunta a l'EPS del 84%, en la línia general de la UdL que aconsegueix "cobrir" el 86% de les places disponibles.

Premsa

21 d'octubre de 2014

diarisegre