David Botanch, guanyador del premi Edifica 2011

Descarregar Pdf

David Botanch

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Lleida (CAATEELL) i l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) van convocar el premi EDIFICA al millor Projecte Fi de Carrera de la Titulació d'Arquitectura Tècnica i del Grau d'Enginyeria d'Enginyeria de l'Edificació. Podien participar en aquest premi tots els estudiants d'Arquitectura Tècnica i del Grau d'Enginyeria d'Enginyeria de l'Edificació de l'EPS de la UdL que haguessin realitzat, presentat i aprovat el Projecte Fi de Carrera entre el 30 de setembre de 2010 fins el 30 de setembre del 2011.

El passat 16 de desembre, el jurat del premi Edifica 2011 format per representants del CAATEELL (Sra. Montse Plensa i el Sr. Abel Serra) i  de l'Escola  Politècnica Superior ( Sr. Francesc Giné, director de l'Escola i el Sr. Gabriel Pérez, cap d'estudis de la titulació d'Edificació) va considerar oportú  otorgar el primer permi, de una dotació econòmica de 1000€, a l''arquitecte tècnic David Botanch Moroba pel seu treball LIGHT FRAMING (Estructura lleugera); UN CAMÍ PER LA ESTANDARDITZACIÓ EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU, (cas general del sistema light framing i en cas particular del sistema EURODOM).

Botanch va basar el seu projecte en l'estudi de l'estardardització en el procés constructiu, entenent aquesta estandardització com un avanç important respecte al medi ambient, la velocitat de construcció, la simplicitat en l'execució i en la reducció de costos. Principalment va estudiar el sistema d'estructura lleugera (light framing), un dels sistemes pre-industrialitzats més utilitzats en el món. Aquest sistema pot utilitzar com a materials l'acer galvanitzat o entremats de fusta. En concret, en la realització del projecte es va utilitzar el sistema d'entramats de fusta de l'empresa EURODOM que disposa del DITE 10/04014. El treball va utilitzar una vivenda unifamiliar tipus per desenvolupar el disseny estructural, les solucions i els detalls constructius del sistema, prenen criteris propis pel disseny i per l'adaptació del sistema a la normativa vigent (CTE).

Així mateix, el jurat va decidir concedir  un accèssit, premiat amb un any de quota de col·legiació gratuïta,  a l'arquitecte tècnic David Badia Riba pel seu treball, Rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres en el municipi de Benavarri (Osca).

El premi Edifica es lliurarà en el sopar de la trobada anual del CAATEELL del proper 27 de desembre a la Seu Vella de Lleida.

1premsa

28 de desembre de 2011

Bon Dia