Dos projectes de l'EPS, designats per formar part de INNOVATION RADAR

Una nova plataforma per a la divulgació dels projectes europeus de major impacte i excel·lència

Descarregar Pdf

Dos projectes de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida han estat seleccionat per la Unió Europea per formar part de INNOVATION RADAR, la nova plataforma per a la divulgació dels projectes europeus de major impacte i excel·lència, que forma part d'una nova iniciativa europea per desenvolupar un ecosistema dinàmic d'incubadores, empreses i inversors per impulsar la transferència social de les innovacions desenvolupades en els projectes europeus.

A més, la plataforma INNOVATION RADAR (Radar d'Innovació) serà un aparador en el qual es mostrarà a la ciutadania els avenços tecnològics i científics que estan duent a terme investigadors i innovadors procedents de tot Europa, finançats per la Comissió Europea.

En concret, els dos projectes distingits han estat:

Fake video news debunker: browser extension (Chrome, Firefox) which helps journalists, human rights activists, media literacy scholars to verify images and videos and debunk fake news

La revolució dels mitjans digitals i la convergència de les xarxes socials amb la connexió de banda ampla i sense fils de banda ampla porten novetats a les plataformes de vídeo en línia; i, les organitzacions de notícies que ofereixen informació per corrents web i emissió de televisió sovint es basen en enregistraments generats pels usuaris de trencar i desenvolupar esdeveniments informatius compartits per mitjans socials per il·lustrar la història. No obstant això, en el vídeo també hi ha engany. L'accés a eines d'edició i gestió de continguts cada cop més sofisticades i la facilitat en què la informació falsa es divideix en xarxes electròniques requereix de notícies de bona reputació per comprovar acuradament el contingut de tercers abans de publicar-lo, reduint-ne la capacitat de comunicar-se ràpidament i augmentant els costos en temps pressupostos.

InVID construirà una plataforma que proporcionarà serveis per detectar, autenticar i comprovar la fiabilitat i la precisió dels fitxers de vídeo i contingut de vídeo per part de la notícia a través de les xarxes socials. Aquesta plataforma permetrà que les noves redaccions de les emissores, les agències de notícies, els jugadors purs de la xarxa, els diaris i els editors integrin el contingut de les xarxes socials en la seva notícia sense haver de saber si poden confiar en el material o com poden arribar a l'usuari per demanar-li permís per a la seva reutilització. Assegurarà que els continguts de vídeo verificats i aclarits pels drets estiguin disponibles per a la seva integració en el trencament i el desenvolupament de notícies. Validat per pilots reals de clients, InVID ajudarà a protegir la indústria de notícies per distribuir falsificacions, falsedats, pèrdua de reputació i ... demandes judicials.

La plataforma i les aplicacions InVID seran validades i qualificades a través de diversos cicles de desenvolupament i validació. Seran pilotats per tres institucions líders en l'ecosistema de la indústria de la informació europea: AFP (Agència de notícies francesa), DW (Deutsche Welle) i APA (Agència de premsa d'Àustria), i crearan noves possibilitats d'explotació per a tots els membres del consorci .

Self-adapting micro-valves and micro-fins for micro-fluidic cooling of chips

L'objectiu de STREAMS és portar a Europa al nou paradigma de gestió tèrmica líder i mantenir la posició de la UE al capdavant del desenvolupament de les TIC. Amb un consorci centrat en la recopilació d'experts complementaris, STREAMS desenvoluparà una solució de gestió tèrmica de generació activa genèrica (arribant a TRL4), per mantenir els millors resultats en els dispositius i sistemes nanoelectrònics, tot reunint els reptes de futur de l'IC.

Per integrar amb èxit l'actuació microfluídica versàtil, Anticipant el mapa tèrmic i la recollida d'energia tèrmica en un interposador basat en Si, STREAMS:

- Dissenyar funcionalitats avançades per al control d'enfocament eficient de l'ús de l'aplicació-casos amb distribucions espacials crítiques de càrrega de calor, incloent zones d'àrea de connexió (150 a 300 W / cm2) i àrees de fons (20W / cm2) i variació temporal de la càrrega de calor en sub -segons escala de temps

- Desenvolupar actuadors microfluïds autoadaptatius i controlats per reduir en un 25% la pèrdua de pressió i el flux de fluids, mentre que el control de la distribució de la temperatura en un 15% per sota dels límits acceptables de cada component per als escenaris de variació del flux de calor espacial i temporal

- Integrar els sensors de flux de calor passius compatibles amb IC (sensibilitat fins a S = 100mV / K) al nivell interposador per anticipar la variació del mapa tèrmic (resposta horària ~ 200ms, resolució espacial lateral = 500μm)

- Aprofitar els gradients tèrmics existents per incrustar un generador termoelèctric nanoestructurat d'altes prestacions (potència acumulada de fins a 10 mW) per potenciar les funcionalitats locals (vàlvules microfluídicas, gestió d'energia i circuits de lectura, control ASIC)

- Integrar les funcionalitats desenvolupades en un interposador basat en Si per demostrar una solució d'administració tèrmica de refrigeració activa intel·ligent, adaptable i incrustat amb petjada reduïda (reducció del 70% de gruix) i consum reduït (-50%).

- Valorar la fiabilitat i les prestacions de la solució de gestió tèrmica STREAMS en aplicacions d'alt rendiment real en microempresa (P = 50W) i casos d'ús de la xarxa (P = 200W)