El GREA Innovació Concurrent participa en un projecte internacional sobre l'ús de la pols d'acer com a aïllant d'edificis

Descarregar Pdf
[caption id="attachment_8983" align="alignnone" width="470" caption="Luisa F. Cabeza, directora del GREA Innovació Concurrent, amb la resta d'integrants del projecte FOTO:Segre"]Agost14_02_Segre - copia[/caption]

El Grup de Recerca GREA Innovació Concurrent de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida participa en un consorci constituït per 8 socis de 4 països europeus (Espanya, França, Itàlia i Regne Unit) i liderat per la Fundació Privada Ascamm.

Aquest consorci du a a terme un projecte denominat REWASTEE que té com a objectiu la validació industrial i la implantació en el mercat d'una tecnologia capaç de reutilitzar la pols d'acereria per desenvolupar nous productes de construcció multifuncionals que serveixin com a aïllant acústic i tèrmic de les edificacions.

Premsa

2 d'agost de 2014

diarisegre

diarisegre

Setembre 2014

REVISTA BIC Núm 168