El programa de doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació obté la Menció cap a l'Excel·lència

Descarregar Pdf
Politecnica3

Àrea de Comunicació i Premsa - Oficina de Premsa UdL

Ens plau informar-vos que ahir a la web del Ministeri d'Educació van publicar la Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se concede la Mención hacia la Excelencia a los programas de doctorado de las universidades españolas (pendent de publicació al BOE).

El programa de doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació de l'Escola Politècnica Superior presentat per la Universitat de Lleida, va passar la segona avaluació i, per tant, obté la Menció cap a l'Excel·lència.

En aquesta valoració es destaquen aspectes com:

- L'historial investigador mitjà dels 13 professors i investigadors que han dirigit tesis doctorals llegides en el programa de doctorat.

- El nombre de tesis doctorals defensades per estudiants matriculats en el programa i dirigides pels professors i investigadors, així com el finançament global obtingut.

- Que de les tesis doctorals defensades en el programa de doctorat en els últims sis anys, s'han derivat unes publicacions que es consideren excel lents.

- El nombre d'estudiants que han realitzat una estada a l'estranger durant la realització de la seva tesi doctoral, el nombre d'estudiants que han participat en un programa de mobilitat amb convocatòria competitiva i la durada mitjana de l'estada del conjunt de tots els estudiants.

- La publicació adequada, accessible i clara de la normativa del programa de doctorat.

- Les col.laboracions amb altres universitats i entitats per afavorir el desenvolupament del programa.

1mes informacio

1premsa

20 d'octubre de 2011

La Mañana

La Mañana

Segre

Bon Dia