El sector digital es consolida com a motor d'ocupació a Catalunya amb un creixement del 50% en cinc anys

Segons dades de l'Informe sobre l’evolució dels indicadors d’ocupació al sector TIC

Descarregar Pdf

Segons el darrer Informe sobre l’evolució dels indicadors d’ocupació al sector TIC, del Centre de Coneixement i Observatori TIC de la Generalitat de Catalunya, el sector TIC ha registrat un augment del 50% del nombre d’ofertes de treball a Catalunya en els últims anys, passant de 83.100 professionals en actiu a 124.100. Aquest augment en la creació de llocs de feina en l’àmbit de la tecnologia i la innovació supera de lluny el creixement del 4% que presenten el conjunt de sectors en el període de 2015 a 2020.

El teixit empresarial digital comptava amb un total de 16.339 organitzacions a finals de l’any anterior, un 3,7% més que en el 2018 i un 50% per sobre de la dada del 2011.

El sector TIC ha estat el menys perjudicat a Catalunya durant la crisi sanitària de la COVID19. Durant el primer trimestre d'aquest any es van generar 1.000 nous llocs laborals, mentre que en el segon trimestre l’augment ha estat de 8.800 nous llocs de treball, cosa que ha suposat un increment total de 9.800 treballadors entre gener i juny del 2020. 

L’informe recull les dades més recents de l’Enquesta de Població Activa (EPA), les quals mostren que un 3,8% de la població ocupada a Catalunya es dedica a les TIC. La xifra supera la d’activitats estratègiques com l’automoció i situa el territori prop de la mitjana de la Unió Europea, amb un 3,9% segons el Digital Economy and Society Index 2020.