Els estudiants de l'EPS disposen d'un nou laboratori al Parc Científic i Tecnològic de Lleida

L'Artificial Intelligence Lab implementarà projectes dedicats a l'AI

Descarregar Pdf

Els estudiants de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL) disposen d’un nou laboratori de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que s'afegeix al Liquid Galaxy Lab i al Lleida Drone Lab, al parc científic i tecnològic de Lleida, des d’on elaboraran pròximament projectes relacionats amb els altres dels laboratoris TIC del parc per obtenir beques d'empreses multinacionals.

Aquest tercer laboratori, sota la coordinació d’Andreu Ibáñez, el Artificial Intelligence Lab es dedica a la Intel·ligència Artificial i implementarà projectes tecnològics que utilitzaran un dels vessants més actuals d’aquest camp: els assistents personals basats en interaccions per veu natural mitjançant la utilització de tecnologies Google Assistant i IBM Watson.