Es presenta a l'EPS el primer TFG del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Descarregar Pdf

DSC06047

Ahir, a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida es va presentar el primer Treball Final de Grau (TFG) de la titulació del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (GEEiA).

L'alumna Montserrat Vilarrubí es l'autora del treball, Time domain detection of pure vowel sounds for simplified computer interaction, codirigit per en Jordi Palacín i en Marcel Tresanchez i pel que va obtenir una qualificació de matrícula d'honor.

L'objecte del TFG ha estat realitzar l'estudi de viabilitat d'un sistema de detecció de vocals en el domini del temps. Aquest estudi hauria de permetre, en un futur, desenvolupar un dispositiu d'interacció que permeti que una persona amb discapacitat pugui realitzar diverses accions configurables (obrir una llum, fer un clic a l'ordinador, etc) simplement pronunciant una vocal. Els resultats obtinguts han permès demostrar que la implementació del dispositiu, basada en un microcontrolador de baix cost, pot ser tècnicament viable. Aquest treball ha estat possible gracies a la col·laboració d'Indra i del Grup de Processat de Senyal i Robòtica de l'Escola Politècnica Superior.

DSC06043

Premsa

7 de març de 2014

diarisegre