III Jornada de Hormigón Estructural a la UdL

Descarregar Pdf

IMG_0401

Ahir l'Auditori del CCCT del Campus de Casppont va ser l'escenari del "III Jornada de Hormigón Estructural" organitzat per l'Unitat Docent d'Estructures de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. La Unitat docent d'estructures formada pels professors José Maria Iglésias, José Ramon Castro i Javier Bradineras organitzen per tercer any consecutiu aquestes jornades amb la finalitat d'apropar les noves tecnologies del formigó als tècnics involucrats en els processos constructius, ja sigui de la vessant del projecte, execució i control, com a les empreses fabricants d'additius , formigó preparat i contratistes.

En concret es van desenvolupar les següents ponències:
Reforç estructural: Nous reptes, camps d'aplicació i particularitats. Reforç actiu: criteris de disseny i detalls constructius
Carles Cots Corominas
Impermeabilització estructural. Noves tècniques d'impermeabilització
Yolanda Serrano González
Disseny, fabricació i posada en obra de formigó d'altes prestacions amb fibres d'acer per dovelles prefabricades
José Ángel Martín Grima
Fibres metàl · liques vs fibres sintètiques en ús estructural. Fibres de polipropilè. Roberto Majoral
Murs paisatgístics de contenció
Víctor Romia Portolés Forjats posttesats
Javier Valladares Disseny i càlcul d'estructures de formigó mitjançant PowerFRame i Tekla. Manel Sánchez García. Albert Jiménez Morales.
Imatges
boto fotos EPS