Informàtics: poques vocacions per a una professió en auge

Descarregar Pdf

informatica-definicion

Segons un article publicat avui, dilluns 16 d'abril de 2012 a La Vanguardia.com, les enginyeries TIC resisteixen millor a la crisi que altres sectors, segons les dades d'inserció laboral de diverses universitats i de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), però des de les companyies alerten des de fa temps de la manca de perfils professionals tècnics.

La professió d'enginyer TIC resisteix i va en auge. Constitueix una part nuclear de la nova societat del coneixement, però encara no atreu prou als estudiants. La matriculació en enginyeries va caure dels 9.561 alumnes el curs 2000-2001 a Catalunya als 7.360 al 2008-2009. Després de veure aquest descens estrepitós, la Generalitat i les universitats van posar en marxa el programa Enginycat, que ha finalitzat recentment.

Segons dades del Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Vocacional recollides per Enginycat, a Catalunya hi ha uns 100.800 enginyers, 11.000 menys dels que reclamen les projeccions d'Europa per tenir una economia basada en la societat del coneixement. Si les matriculacions continuen com fins ara, es calcula que per al 2020 hi haurà un dèficit de 12.000 enginyers.

I això malgrat les oportunitats que obren les TIC. L'últim estudi sobre inserció laboral dels universitaris de l'AQU, indica que la taxa d'atur entre els enginyers és del 7,65%, molt per sota de la mitjana del país. Hi ha altres dues disciplines que tenen encara una taxa d'atur menor (ciències de la salut, amb un 5,11% i ciències socials, amb 6,83%), però els titulats en àrees tècniques són els que presenten una major correspondència entre formació i ocupació exercida, els que més contractes fixos i a jornada completa aconsegueixen i també els que més diners guanyen ja es tracta del sector amb menys mileuristes i més dos mileuristes.

Podeu veure la notícia completa aquí