Informe Adecco sobre carreres amb més sortides professionals. Enginyeria Industrial es manté en el segon lloc i augmenta, per setè any consecutiu, la demanda en Enginyeria Informàtica

Descarregar Pdf

AZQD_adecco

Segons dades recollides en l'informe Carreres amb més sortides professionals del grup de recursos humans Adecco, la major part de les ofertes de feina qualificada continuen buscant titulats en diferents enginyeries.

Administració i Direcció d'Empreses continua sent la carrera amb més sortides professionals en el nostre país, seguida per la Enginyeria Industrial. En aquest sentit, adquireix importància la iniciativa conjunta de l'EPS i la FDE de la UdL d'oferir, de manera pionera a Catalunya, per al proper curs 2013-14, una doble titulació en Enginyeria Informàtica i ADE

Així mateix, Les enginyeries vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació mantenen la seva escalada ascendent des de fa set anys en el mercat laboral del nostre país, període en què han passat d'aglutinar el 4,75% de les ofertes d'ocupació al 13%.

Un total de cinc enginyeries se situen entre les deu titulacions universitàries més demandades per les nostres empreses. Enginyeria Industrial és la segona titulació més sol·licitada per les empreses. D'un total de 730.000 ofertes de treball analitzades, aquesta carrera rep el 3,3%. Un percentatge es manté en els mateixos valors des de l'any 2011 tot i la llargària d'aquesta crisi.

Així doncs, les titulacions més necessàries en el mercat laboral espanyol tornen a centrar-se en l'àmbit de l'enginyeria: Tant els enginyers informàtics com els enginyers tècnics industrials augmenten la seva demanda en el mercat des de fa dos anys. Només les nou enginyeries que apareixen al top 20 aglutinen el 15% de les ofertes d'ocupació del país i la quarta part de les dirigides a perfils amb titulació universitària.

El 65% dels estudiants d'enginyeries informàtiques treballa durant els seus estudis durant algun període. En acabar la carrera, s'empra el 85%. Aquest percentatges augmenten en el cas dels titulats en Màster en Enginyeria Informàtica, que té un 100% d'ocupabilitat, el Grau en Enginyeria Informàtica un 94% i el títol d'Enginyeria Informàtica un 92%.

La meitat dels enginyers espanyols ha cursat estudis de postgrau. Els que tenen aquest nivell de formació ocupen el 65% dels llocs directius del sector de les enginyeries i les infraestructures.

El 70% dels titulats tècnics espanyols domina l'anglès, un 14% el francès i un 4% l'alemany.

INFORME ADECCO