Innovació docent de l'EPS al portal de bones pràctiques de l'ACUP

Professorat de l'EPS va presentar l'eina al Congrés CIDUI-2018

Descarregar Pdf
Capturadhtrhtrht
Un moment del procés de resolució a través de l’aplicació

En el congrés CIDUI-2018 d'innovació en docència universitària, celebrat a Girona el juliol d'enguany, els professors del Grau en Enginyeria Mecànica (GEM) de l'Escola Politècnica Superior(EPS), Ingrid Martorell Boada, Martí Comellas Andrés, Miquel Nogués Aymamí i Joan Roca Enrich, van presentar, en col·laboració amb l'Àrea de Suport a la Innovació Docent i E-Learning de la Universitat de Lleida (UdL), una eina gràfica interactiva i virtual per a l’autoaprenentatge d’anàlisis cinemàtiques de mecanismes amb l'objectiu de incentivar l’ús dels mètodes gràfics com a ajuda a la resolució analítica dels problemes on s'havien confirmat dificultats en l’ús de magnituds vectorials i poc interès per la interpretació gràfica d’aquestes.

Aquesta eina va estar pensada per a l'assignatura Teoria de Mecanismes, una de les assignatures més problemàtiques del GEM en quant al percentatge d'estudiants que la superen cada curs.

Aquest treball va ser seleccionat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) per a incloure'l en el portal de bones pràctiques d’innovació docent (http://bonespractiques.acup.cat/ca) de les vuit universitats públiques catalanes.

El proper dimecres 21 de novembre l'equip d'una productora vindrà a l'EPS a gravar en vídeo una entrevista per parlar d'aquesta eina, que després es publicarà a la web de l'ACUP.

 Vídeo demostratiu: