Jornada d'acollida per al nou estudiantat de l'EPS

Descarregar Pdf

Aquest dimecres, 12 de setembre es va realitzar a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida la Jornada d'Acollida per al nou estudiantat programada per aquest inici de curs 2018-19 i coordinada des de l'Escola pel professor i coordinador del Pla d'acció Tutorial del centre, Jordi Pujolàs i el sots-director d'Estudiantat, Promoció i Qualitat, Gabriel Pérez

Aquesta jornada te l'objectiu d'aconseguir una bona adaptació de l'estudiantat de nou ingrés a la Escola, oferint l'acolliment necessari per tal que aquest pugui  integrar-se als seus estudis amb la màxima eficàcia possible.

La jornada, amb una participació de 206 alumnes, es va iniciar a les 09:00 amb la benvinguda per part de l'equip de direcció de l'Escola, encapçalada pel seu director, Francesc Giné.  Així mateix, també es va introduir als alumnes en el funcionament d'alguns serveis universitaris més generals com el Servei de Biblioteca i Documentació, el Servei d'Informació i Orientació Universitària i l'Institut de Llengües.

Seguidament els nous alumnes van gaudir d'un esmorzar amb coca dolça de sucre amb xocolata per agafar forces per a la resta del matí.

Tot seguit es va dur a terme la presentació de cadascuna de les titulacions per part dels seus coordinadors, així com  per part del Consell de l'Estudiantat de l'EPS i d'IAESTE LC Lleida:

- Grau en Enginyeria Informàtica: Fernando Cores
- Grau en Enginyeria Mecànica: Daniel Chemisana
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: Josep Argelich
- Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació: Eduard Gregori
- Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat: Jérôme Barrau
- Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses: Sílvia Miquel

La jornada va continuar amb una sèrie d'activitats (Trivial i Ginkana) amb un  alt component lúdic que tenien com a objectiu que els alumnes, organitzats en grups, visitessin diferents instal·lacions del Centre, es presentessin al despatx de diversos professors de 1r curs, entressin i cerquessin informació en les diferents eines comunicatives de l'EPS (web, Twitter, Facebook) i visitessin algun servei del campus com per exemple la Biblioteca.