Jornada de Campus Oberts per a Pares i Mares a l'EPS

Descarregar Pdf

DSC_0047p16F

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL

El passat dissabte, prop de 220 persones van participar en la Jornada de Campus Oberts per a Pares i Mares de la UdL.

La JCO per a Pares i Mares s'adreça a les famílies d'estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent i  te l'objectiu de:

- Donar a conèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l'entorn universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial de l'estudiantat als pares i mares de futurs alumnes universitaris

- Informar sobre els estudis que s'imparteixen en els centres universitaris

- Facilitar un primer contacte amb les instal·lacions universitàries

- Informar sobre els serveis i les prestacions que ofereix la UdL

La jornada es va iniciar amb una xerrada a l'Auditori del centre de Cultures i Cooperació Transfrontera del Campus de Cappont per part del rector de la UdL, Roberto Fernández, a tots els partcipants, per, posteriorment, realitzar les visites específiques als centres de la UdL.

A l'Escola Politècnica Superior, els pares i les mares van ser rebuts pel vicedirector i el cap d'estudis de l'Escola, Cristian Solé i Gabriel Pérez, respectivament, que es van encarregar de mostrar les instal·lacions de l'Escola i respondre a tots els dubtes i quiestions que els pares els van exposar.

Premsa

05 de març de 2012

diarisegre

Imatges

boto fotos EPS Adolf