L'EPS a Facebook i a Twitter

Descarregar Pdf

twitter-facebook

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida ha obert compte a Facebook i a Twitter amb el doble objectiu de, per una banda, ampliar, fomentar i enfortir els canals de comunicació existents entre tots els membres de l'EPS: estudiantat, professorat, personal d'administració i serveis i ex-alumnes, i, per altra banda, utilitzar noves eines de difusió i promoció de l'Escola i la seva activitat.

Es tracta d'eines que han de permetre una comunicació estable i més eficient amb les que s'intentarà compartir amb tots els col·lectius el que passa i el que ha de passar a l'Escola.

A la pàgina principal de la web de l'Escola hi trobareu els enllaços directes a totes dues eines.