L'EPS coorganitza un taller de construcció amb tècniques tradicionals i de baix cost

El taller es va iniciar ahir a l'institut Torre Vicens

Descarregar Pdf
Captura
A. Castell realitzant la xerrada als alumnes del curs

Ahir s’inicia a l’Institut Torre Vicenç de Lleida el taller de construcció tradicional i de baix cost

Un curs teòric-pràctic sobre construcció amb tècniques de baix cost, com ara la construcció amb terra i morters naturals i la seva aplicació en el disseny passiu de l'edifici per contribuir a l'estalvi energètic

El curs està adreçat a alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de la UdL i la UPC i als estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior de l’Institut Torre Vicens, i té com a objectiu principal formar els estudiants en l'àmbit de l'edificació en les tècniques tradicionals de construcció amb materials locals i de baix impacte ambiental.

El curs, amb una durada de 30 hores s’estructura en vuit sessions de 4 hores setmanals que finalitzarà el proper 17 de desembre.

En la primera sessió van participar-hi dos professors de l’Escola Politècnica, Lídia Rincón, coordinadora del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i Albert Castell, coordinador del Màster en Enginyeria Industrial que van oferir xerrades referents a l’arquitectura bioclimàtica i el comportament tèrmic d'un edifici.

 

PROGRAMA taller de construcció tradicional i baix cost

Bloc 1. Disseny passiu.

 • Definició de disseny passiu i disseny actiu. Exemples de dissenys passius.
 • Arquitectura bioclimàtica:
 • Comportament energètic de l'edifici

Bloc 2. Materials de construcció.

 • Selecció de materials. Diferència entre aglomerat i conglomerat.
 • La terra crua.
 • Guix, calç aèria, calç hidràulica, ciment natural i ciment pòrtland.
 • Morters.
 • Aïllament tèrmic

Bloc 3. Sistemes constructius.

 • Preparació de l'obra i eines.
 • Identificació de les eines i el seu ús.
 • Fabricació de maons de tova per a l'obra.
 • Replanteig i excavació de rases.
 • Execució del replanteig i rases.
 • Fonamentació. Formigó ciclopi, formigó armat.
 • Execució de la fonamentació amb formigó ciclopi.
 • Execució fonamentació amb formigó armat.
 • Fonamentacions "alternatives" sabata contínua de tova.
 • Estructura. Mur de càrrega.
 • Execució cèrcol perimetral en mur de tova.
 • Tancaments: façana. mur de tova.
 • Execució mur de càrrega amb maons de tova.
 • Tancaments: coberta. Volta a la catalana.
 • Execució coberta voltada amb i sense cintra.
 • Revestiments i acabats. Morter de calç. Paviment ceràmic. Pintura de calç.
 • Execució de revestiments i acabats de calç.
 • Execució revestiments cendra.
 • Portes i finestres.
 • Instal·lacions en l'habitatge: electricitat, aigua i sanejament.