L'EPS impartirà una doble titulació de màster en Informàtica amb l'Institut Teknologi de Bandung (Indonèsia)

Descarregar Pdf

bandung

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida considera el procés d'internacionalització de l'Escola un aspecte primordial, tant per a la seva pròpia implantació i consolidació com a Centre de referència nacional i internacional, com per al futur professional dels seus estudiants que els ha de permetre afrontar -lo amb optimisme i amb una visió global i oberta al món.

Es per això que la internacionalització de l'EPS fa anys que s'ha convertit en una qüestió prioritària per afrontar els reptes que planteja el seu entorn econòmic i social.

Un dels aspectes que es considera bàsic en el marc d'aquest procés d'internacionalització endegat per l'Escola Politècnica Superior és la consolidació de destinacions internacionals sòlides i de gran qualitat per al seu alumnat. En aquest sentit, l'Escola Politècnica Superior ja disposava, des d'aquest mateix curs, d'una doble titulació en Arquitectura Tècnica i Civil Engineering amb la VIA University College de Dinamarca (la primera doble titulació d'àmbit internacional de la Universitat de Lleida).

Seguint amb aquesta ferma voluntat d'internacionalització, aquest curs 2013-2014, l'Escola Politècnica Superior obrirà una Doble Titulació de Màster en Enginyeria Informàtica - Computer Science, amb l'Institut Teknologi Bandung d'Indonèsia (ITB). Doble titulació que el passat 30 d'octubre va ésser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat.

En el marc del conveni d'aquesta doble titulació de màster, cada any, ambdues institucions enviaran i rebran dos estudiants per un període de dos semestres (1 any). Així doncs, tant els estudiants de l'EPS com els de l'ITB estaran un any en la seva Universitat d'origen i un any en la Universitat de destí, fet que els permetrà titular-se per ambdues Universitats.

El fet de dur a terme la doble titulació amb una altra universitat suposa que l'estudiant haurà d'afrontar el repte de traslladar-se i residir a l'estranger i per tant, introduir-se en una nova cultura, perfeccionar el seu coneixement de l'idioma, ... fets que poden ser determinants en la formació personal i professional dels futurs professionals sorgits de l'EPS que han de ser capaços d'afrontar amb les més altes garanties d'èxit els seus futurs reptes laborals, comprenent i visualitzant de forma global les autèntiques i excel·lents oportunitats laborals que s'ofereixen, a nivell europeu i mundial.

En aquest sentit, aquesta doble titulació posseeix el valor afegit de tractar-se d'un conveni amb un país d'Àsia, fet summament important per donar un primer pas i obrir una porta d'accés per a la UdL al mercat asiàtic que, a hores d'ara, s'erigeix com a principal mercat mundial en l'àmbit de les TIC. Per la seva banda, l'ITB veu en aquest conveni una important porta d'accés al mercat europeu i sud-americà (prova d'això es que els estudiants indonesis que vinguin a l'EPS ho faran becats pel govern d'Indonèsia).

Premsa

31 d'octubre de 2013

La Mañana