L'EPS oferirà aquest curs 2014-15, un Doble Grau en Energy and Environmental Enginnering i Enginyeria Mecànica, amb l'universitat finesa de Novia UAS

Descarregar Pdf
[caption id="attachment_8731" align="alignnone" width="470" caption="D'esquerra a dreta: Giné, Roberto Fernández, Andersson i Waller / Foto: UdL"]conveni eps-finlandia[/caption]

Avui, dimarts 17 de juny, la Sala de Reunions de l'Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida a acollit l'acte oficial de la signatura del conveni entre la Novia UAS (University of Applied Sciences) de Finlàndia i la UdL (Universitat de Lleida), pel qual ambdues universitats oferiran als seus respectius alumnes la titulació de Doble Grau en Energy and Environmental Enginnering (Enginyeria de l'Energia i Mediambient) i Enginyeria Mecànica.

La impartició d'aquest Doble Grau per part de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida respon a la voluntat ferma de cobrir les creixents necessitats pròpies del sector energètic i mediambiental de les comarques de ponent, referent a nivell estatal, ja que no s'ha d'oblidar que Lleida és una zona líder i pionera en la producció hidroelèctrica, solar i de biomassa.

Amb aquest Doble Grau és pretén oferir als estudiants de qualsevol de les dues universitats (Novia UAS - UdL) l'oportunitat d'assolir una segona titulació, en una universitat estrangera, que es complementa perfectament amb el seu primer títol i que els capacita per a afrontar amb majors garanties d'èxit els seus futurs reptes laborals.

[caption id="attachment_8716" align="alignnone" width="470" caption="D'esquerra a dreta: Valls, Solé, Waller, Giné, Andersson, Pérez i Moltó / Foto: EPS"]IMG_7801[/caption]

A més, el fet de dur a terme la doble titulació en una altra universitat europea suposa que l'estudiant haurà d'afrontar el repte de traslladar-se i residir a l'estranger durant un període de, com a mínim, un any. Aquest fet pot ser determinant en la consecució dels objectius que planteja el recent implantat Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), l'objectiu principal del qual és formar professionals capaços de treballar de forma eficient en qualsevol país de la Unió Europea. En aquest sentit cal tenir en compte que, a més, Vaasa, ciutat on hi ha la universitat de Novia UAS, és considerada el pol energètic més gran i influent de Finlàndia, amb s'hi ubiquen nombroses companyies de l'àmbit energètic i mediambiental.

El nombre total d'estudiants que podran gaudir d'aquesta doble titulació es fixa en 5 estudiants de cada institució per curs acadèmic. Per poder participar-hi, l'estudiant haurà d'haver superat almenys 150 crèdits ECTS a la seva institució d'origen i per tal d'obtenir el diploma de la institució d'acollida, haurà de completar un mínim d'estudis que equival a 60 crèdits ECTS del pla d'estudis de la institució associada. Una part essencial de la formació en aquest Doble Grau serà el Projecte Final de Grau, de 15 crèdits ECTS, que l'estudiant podrà iniciar després d'haver superat 30 ECTS en la institució d'acollida.

Tot l'ensenyament i la qualificació acadèmica relacionada amb aquest Doble Grau serà realitzat en anglès, tant a l'EPS - UdL com a Novia UAS.

[caption id="attachment_8717" align="alignnone" width="471" caption="F. Giné entregant obsequi a Örjan Andersson, rector de la Novia UAS / Foto: EPS"]IMG_7764[/caption]

Amb aquest Doble Grau en Energy and Environmental Enginnering (Enginyeria de l'Energia i Mediambient) i Enginyeria Mecànica, ja són quatre (tres d'elles d'àmbit internacional) les Dobles Titulacions que s'ofereixen a l'Escola Politècnica Superior, ja que des del curs acadèmic 2013-14 s'ofereix el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses, el Doble Grau en Building Engineering - Civil Engineering amb la VIA University College de Dinamarca i la Doble Titulació de Màster en Enginyeria Informàtica - Computer Science, amb l'Institut Teknologi Bandung d'Indonèsia (ITB), que el passat 30 d'octubre va ésser aprovada pel Consell de Govern de la UdL.

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL

Premsa

18 de juny de 2014

La Mañana

La Mañana

diarisegre

19 de juny de 2014

Bon Dia