L'ONU envia a Bangladesh dos investigadors del GREA-Innovació Concurrent de la UdL

Descarregar Pdf

grea

Àrea de Comunicació i Premsa - Oficina de Premsa UdL

El GREA Innovació-Concurrent de la Universitat de Lleida ha estat realitzant, durant deu dies, auditories energètiques en diferents empreses de curtició de pell a Bangladesh, contractats per l'Organització per al Desenvolupament Industrial de Nacions Unides, amb l'objectiu de reduir les amenaces ambientals derivades dels processos productius de les empreses d'aquest sector i ajudar-les a posicionar-se en els mercats internacionals.

Els professors de l'Escola Politècnica Superior, Luisa F. Cabeza, directora de GREA-Innovació Concurrent, i Cristian Solé, membre del seu equip, acompanyats per experts locals, van auditar 4 empreses, avaluant tant el procés productiu com la maquinaria.

1premsa

16 de juny de 2011

Segre

La Mañana

Bon Dia

17 de juny de 2011

Laopiniond e Tenerife

1web

3cat24