La Dra. Luisa F. Cabeza nomenada Experta en el Comitè del Programa Marc de Recerca i Innovació Horizonte 2020

Descarregar Pdf

Cabeza, Luisa

La Dra. Luisa F. Cabeza de la Universitat de Lleida ha estat nomenada per la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació del Ministeri d'Economia i Competitivitat, com Experta en el Comitè del Programa Marc de Recerca i Innovació 2014-2020, Horizonte 2020, en el Repte "Energia Segura, Neta i Eficient".

Amb aquest nomenament, la Dra. Cabeza participarà a les reunions de la Comissió Europea on s'analitzen i s'aproven, si s'escau, els plans de treball pel finançament de projectes europeus dins d'Horizonte 2020. Les seves funcions seran les de recollir els interessos de les diferents institucions espanyoles (empreses, universitats, centres de recerca, centres tecnològics, etc.) i defensar-los en aquest Comitè, amb l'objectiu de posicionar Espanya estratègicament per tal d'aconseguir recursos en recerca per part d'Europa.

Luisa F. Cabeza (Barcelona, 1967) és professor titular a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Es va graduar a l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull, Barcelona) en Enginyeria Química al 1992 i en Enginyeria Industrial a l'any 1993, va obtenir el Mestratge en Gestió Industrial el 1995 i el seu doctorat en Enginyeria Industrial a l'any 1996. Va ser investigador post-doctoral al Departament d'Agricultura, ERRC a Filadèlfia des de 1996 a 1998, i el 1999 es va incorporar a la Universitat de Lleida i va crear el grup de recerca GREA, Innovació Concurrent. Des de l'any 2006 és catedràtica a l'àrea de coneixement de Màquines i Motors Tèrmics. És autora de més de 100 publicacions i gaudeix de gran projecció internacional ja que es protagonista activa en diversos fòrums internacionals, com l'Agència Internacional d'Energia (AIE), el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), i el RHC Renewable Heating & Cooling - Plataforma Tecnològica Europea.

Els seus interessos de recerca se centren en l'eficiència energètica i sistemes renovables. Actualment, se centra principalment en l'emmagatzematge d'energia tèrmica, a partir de materials dels sistemes i aplicacions, amb gran interès pel punt de vista ambiental, incloent l'energia incorporada i les consideracions de mitigació de CO2.

L'any 2012 va estar guardonada amb la Distinció Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya en reconeixement al mèrit científic i tecnològic. Actualment és la directora de l'Institut Politècnic d'Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES) de la UdL.

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL

Premsa

05 de desembre de 2013

La Mañana