La impressió 3D protagonista d'un nou curs del Campus Jove Itinera a l'EPS

Descarregar Pdf

Aquesta setmana és realitza el tercer dels cursos del campus Jove Itinera organitzat per professorat de l'EPS: Modelat, disseny i impressió 3D sota la coordinació del professor Fernando Guirado Fernández i en col·laboració amb l'empresa Engijoc.

El curs, seguint una metodologia molt pràctica, pretén que els alumnes coneguin les característiques, la tecnologia i el mode de funcionament d’una impressora 3D i es familiaritzin amb les eines de disseny industrial per tal de saber traslladar l’entorn real 3D a un entorn de representació gràfic 3D gràcies al coneixement i experimentació amb programari de disseny 3D per a crear objectes.

 

La setmana passada l'EPS va acollir dos dels 13 cursos programats en el marc del campus Jove Itinera:

Remou dades i resol problemes

Coordinació del curs: Josep Lluís Lérida Monsó

El curs té l’objectiu d’Introduir a l’alumnat de forma absolutament pràctica i molt amena en la creació d’estructures algorítmiques bàsiques, orientades al maneig de dades, realització de càlculs i representació de resultats, utilitzant una eina de càlcul matemàtic líder en el mercat així com explotar les potencialitats del MATLAB per desenvolupar projectes de caràcter transversal a qualsevol disciplina, d’acord als següents continguts:

 • Introducció a una eina de càlcul matemàtic: MATLAB.
 • Estructures algorítmiques bàsiques.
 • Tractament de dades amb MATLAB.
 • Solució d’un cas pràctic real de Tractament d’imatges.

 

Tastem l’energia

Coordinació del curs: Eduard Gregorio López

El curs té l’objectiu de respondre algunes preguntes bàsiques relacionades amb l’ús de l’energia en les seves formes elèctrica i tèrmica i realitzar múltiples pràctiques de laboratori a través de les quals es pot aprendre quins són i com funcionen els principals tipus de màquines elèctriques i comprendre el fonaments de l’energia tèrmica, d’acord als següents continguts:

 • Introducció a les Màquines Elèctriques. Pràctica de laboratori: el transformador
 • Pràctica de laboratori: el motor elèctric de corrent altern
 • Pràctica de laboratori: el generador síncron
 • Pràctica de laboratori: el motor elèctric de corrent continu
 • Pràctica demostrativa: arrencada estel-triangle d’un motor
 • Pràctica demostrativa: control d’un motor amb un variador de freqüència
 • Pràctica demostrativa: generació d’electricitat amb un alternador
 • Introducció a les Màquines Tèrmiques
 • Pràctica de laboratori: cicle reversible de fred i calor per compressió
 • Pràctica de laboratori: instal·lació de climatització
 • Introducció als sistemes solars tèrmics i la termografia
 • Pràctica de laboratori: termografia
 • Pràctica de laboratori: cuina solar
 • Pràctica de laboratori: sistema solar tèrmic amb col·lectors solars

 

Amb el Campus Jove Itinera la Universitat de Lleida preten arribar als estudiants de 3r i 4t d'ESO, del Batxillerat i dels Cicles Formatius de Grau Superior ofereint-los unes propostes d'aprenentatge novedoses i altament engrescadores.

Les activitats del Campus Jove Itinera s'han desenvolupat al llarg de tres setmanes, del 25 de juny al 13 de juliol, amb cursos de 20 hores lectives, repartides al llarg d'una setmana, en horari de 9.30 h a 14 h