La professora de l'EPS, Luisa F. Cabeza, distingida amb el programa ICREA Acadèmia

Descarregar Pdf

DSC00146pF-785x1024

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL

La Generalitat de Catalunya ha distingit la professora de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, Luisa F. Cabeza Fabra en la darrera convocatòria del programa ICREA Acadèmia, que es dirigeix a incentivar i recompensar l'excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d'un programa d'intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d'expansió de la seva activitat investigadora. Es contribueix així a la intensificació de la recerca i a la retenció de talent investigador dins del sistema universitari de Catalunya.

Luisa F. Cabeza (Barcelona, 1967) és professor titular a la Universitat de Lleida. Es va graduar a l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull, Barcelona) en Enginyeria Química a 1992 i en Enginyeria Industrial a l'any 1993, va obtenir el Mestratge en Gestió Industrial el 1995 i el seu doctorat en Enginyeria Industrial a l'any 1996. Va ser  investigador post-doctoral al Departament d'Agricultura, ERRC a Filadèlfia des de 1996 a 1998, i en 1999 es va incorporar a la Universitat de Lleida i va crear el grup de recerca GREA. És autora de més de 100 publicacions i protagonista activa en diversos fòrums internacionals, com l'Agència Internacional d'Energia (AIE), el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), i el RHC Renewable Heating & Cooling - Plataforma Tecnològica Europea.

Els seus interessos de recerca se centren en l'eficiència energètica i sistemes renovables. Actualment, se centra principalment en l'emmagatzematge d'energia tèrmica, a partir de materials dels sistemes i aplicacions, amb gran interès pel punt de vista ambiental, incloent l'energia incorporada i les consideracions de mitigació de CO2. Actualment és la directora de l'Institut Politècnic d'Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES) de la UdL.

El reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia implica la dedicació prioritària a activitats de recerca en una universitat pública de Catalunya durant els cinc anys de durada del programa. Les dotacions comporten un premi de 25.000 euros anuals de lliure disposició per als candidats seleccionats. A més, el Govern atorga cada any 20.000 euros  a la universitat on treballen i s'han de destinar, d'acord amb l'investigador/a ICREA Acadèmia, a projectes de recerca i/o accions directament relacionades amb la seva activitat de recerca, i molt especialment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent de l'investigador/a ICREA Acadèmia. A més d'un cànon de 5.000 euros anuals per a la gestió del programa.

Premsa

diarisegre

La Mañana