La professora de l'EPS, Luisa F. Cabeza, nomenada membre del Consell Assessor del Pla Serra Húnter

Descarregar Pdf

impacteshp_1280x112_catala.jpg_160876707

La professora de l-Escola Polit[ecnica Superior de la UdL, directora del Grup de recerca GREA i del Centre de recerca INSPIRES, Luisa F. Cabeza Fabra s'incorpora al Consell Assessor del Pla Serra Húnter (SHP).

El Pla Serra Húnter té com a objectiu la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals i s'emmarca en el nou model de personal acadèmic que el Govern de la Generalitat de Catalunya promou per reforçar l'obertura social i la internacionalització de les universitats catalanes. El Pla és, en aquest sentit, un instrument més al servei de les universitats amb l'objectiu final de consolidar Catalunya com el pol de coneixement del sud d'Europa.

El Pla Serra Húnter es proposa avançar cap a una estructura docent més flexible i internacionalitzada. El Govern de la Generalitat de Catalunya determina anualment el nombre de contractacions de professorat que poden efectuar les universitats, i aquestes decideixen les característiques dels contractes de l'SHP.

L'SHP està finançat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i el conjunt de les set universitats públiques catalanes: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Lleida (UdL), Universitat de Girona (UdG) i Universitat Rovira i Virgili (URV).

El Pla disposa d'una direcció acadèmica, que recau en una persona de reconegut prestigi, i d'un consell assessor integrat per 7 acadèmics reconeguts (un d'ells es la professora de l'EPS, Luisa F. Cabeza).

maxresdefault