"Les TIC i les noves plataformes tecnològiques", nova matèria transversal per al curs 2013-14, ofertada per l'EPS als estudiants de la UdL

Descarregar Pdf
img_0002

Amb l'objectiu d'oferir una formació integral als alumnes i preparar-los per al món laboral, la Universitat de Lleida oferirà a partir del pròxim curs quatre assignatures transversals optatives a tots els seus estudiants que abordaran:

- L'emprenedoria i l'entorn professional

- Les Tecnologies de la Informació i el Coneixement i les noves plataformes tecnològiques, que es desenvoluparà en el marc de l'Escola Politècnica Superior.

- La comunicació i expressió oral i escrita.

- El pensament científic.

Aquestes assignatures, que es podran cursar indistintament de la titulació que es realitzi, es podran triar a partir de tercer i quart curs i tenen com a objectiu "no deixar sol l'estudiant quan surt al mercat laboral", segons va destacar el vicerector de Docència, Paco García. Aquestes assignatures tindran tres crèdits cadascuna i seran optatives per als estudiants que les triïn. García també va explicar que amb aquesta iniciativa la UdL pretén avançar cap a "un model docent diferenciat" que li aporti "valor afegit" amb l'objectiu no només de formar professionalment els alumnes sinó de donar-li instrument útils per al seu posterior desenvolupament social i laboral.

Premsa

4 de juliol de 2013

La Mañana