Lliurament del Premi Edifica 2018

Joel Mayavangwa guanya el premi Edifica, coorganitzat pel CAATEE i l'EPS

Descarregar Pdf
PremiEdifica2018 (3)
Joel Montserrat, accessit al premi Edifica 2018 reben el seu premi

El dissabte, dia 15 de desembre de 2018 en el marc del Dinar de Germanor del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida, realitzat al Castell del Remei va tenir lloc l'acte de lliurament del premi Edifica 2018.

Els membres del jurat del Premi Edifica, que coorganitza el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida i l'Escola Politècnica Superior de la UdL van acordar concedir el primer premi, valorat amb 500€ en Visat d’intervencions professional al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lleida i 2 anys de quota de col·legiació al projecte «Diseño y construcción de un sistema constructivo habitacional para los refugiados saharahuis de Tindouf” de l'alumne Joel Mayavangwa Esteo sota la direcció de la professora Lídia Rincón. En Joel no va poder assistir al lliurament del Premi.

El projecte s'analitza de forma detallada les tècniques constructives que es desenvolupen en els campaments de refugiats de Tindouf en la zona del Sahara Occidental. Amb aquesta anàlisi, es pretén implementar i proposar solucions als defectes que actualment s'estan executant i que suposen una limitada durabilitat als habitatges.

A causa de les recents inundacions en la zona de refugiats, moltes dels habitatges construïts amb blocs de tova s'han vist afectades fins al punt de deixar sense sostre a milers de famílies. És per això que aquest projecte pretén oferir tècniques constructives que ajudin l'edificació d'habitatges estables i duradors. Així mateix, el disseny d'aquestes es projecta tenint en compte diversos aspectes tals com l'acte-construcció, l'arquitectura bioclimàtica, un desemborsament assequible i accessible, la sostenibilitat  i molts altres factors que tenen com objectiu facilitar la construcció d'habitatges per als  refugiats i  aquells que necessiten més ajuda.

També es va lliurar és va l'accèssit al premi, premiat amb un any de quota de col·legiació gratuïta, al projecte «rehabilitació d’una vivenda entre mitjeres al municipi de Claravalls » de l'alumne Josep Montserrat Companys, sota la direcció del professor Josep Ramon Castro.

L'edifici en el qual es basa el treball és un habitatge unifamiliar entre mitgeres amb data de construcció de l'any 1700, al municipi de Claravalls (Tàrrega). El treball consta d'una anàlisi de l'edifici existent, diagnosis i una proposta de projecte de rehabilitació integral de l'edifici amb augment d'habitatges. En l'anàlisi se situa l'edifici en el context urbà i històric del municipi i es descriu la distribució funcional de l'habitatge. La diagnosi estudia les patologies principals de l'edifici valorant-ne l'estat. El projecte de rehabilitació integral descriu les principals reformes a tractar detallades en Ja memòria descriptiva, constructiva justificativa de la rehabilitació.