Luisa F. Cabeza, a la junta directiva de la RHC-Platform

Descarregar Pdf

lfc

Àrea de Comunicació i Premsa - Oficina de Premsa UdL

La Universitat de Lleida (UdL) participa en el màxim òrgan assessor de la Unió Europea pel que fa a climatització provinent d'energies renovables. La professora de l'Escola Politècnica Superior,  Luisa F. Cabeza, directora del grup de recerca GREA Innovació Concurrent i catedràtica del departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial,  és un dels dos experts espanyols que forma part de la Junta Directiva de la European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling (RHC-Platform), que té com a principal missió desenvolupar el Pla Estratègic per R+D+I fins a l'any 2050 . La plataforma té per missió accelerar el desenvolupament tecnològic de forma que la climatització (calefacció i aire condicionat) provinent d'energies renovables (energia solar, geotèrmia i biomassa) contribueixi fortament en el futur sistema energètic sostenible.

Premsa

21 de març de 2012

Bon Dia

diarisegre

La Mañana