Matrícula oberta a la Matèria Transversal EPS: "EPS Professional Gateway"

matrícula oberta fins al 5 de març!

Descarregar Pdf

L'objectiu principal és preparar l'alumne per a la seva inserció laboral en empreses de qualsevol sector del teixit d'influència de la UdL que requereixin professionals en l'àmbit de l'enginyeria.

En cada sessió està previst una activitat diferent que permet a l'alumne adquirir una visió holística del procés d'inserció laboral.

Es pretén presentar a l'alumne les opcions que té per continuar formant-se un cop finalitzat el seu grau, així com les sortides professionals més atractives, demandades i millor retribuïdes segons la seva titulació.

S'ofereix a l'alumne la possibilitat de posar en contacte amb el teixit industrial de l'àrea d'influència de la universitat de Lleida a través de xerrades que ofereixen les mateixes empreses per donar-se a conèixer i explicar el seu projecte de futur.

Es pretén també donar-los un conjunt d'eines tant digitals com aptitudinals que els permeti afrontar la transició al món laboral de la forma més eficaç possible. Aquest objectiu es tracten a través d'un conjunt d'activitats que resumim a continuació:

  • Orientació laboral. Presentació de la plataforma d'inserció laboral de la UdL així com un conjunt d'eines per afrontar el procés de cerca i selecció de les ofertes que millor s'ajusten a cada alumne.
  • Xerrada Col·legi professional.
  • Xerrada sobre els màster que ofereix l'EPS.
  • EPS Company Corner - Speed dating. Exposició de les empreses i entrevistes als futurs professionals.

Crèdits: 1 ECTS

Adreçat a: Estudiants de totes les titulacions de grau de la UdL i especialment als alumnes de l'EPS

Contacte coordinació: Josep L. Lérida - joseplluis.lerida@udl.cat

Semestre: 2n

Inici de classes: 08/03/2021 / Fi de les classes: 21/06/2021

Horari: de 18.00 a 20.00 hores

Aula: Sala de Graus EPS

Matrícula:

1) Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària: automatrícula des de la Seu Electrònica de la UdL (Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades > Pagament en línia)

2) Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: matrícula presencial a la Secretaria Acadèmica de l'EPS.

Avaluació: L'alumne haurà d'haver assistit com a mínim al 80% de les sessions.

Observacions:

  • Aquest curs és obert als estudiants de totes les titulacions en enginyeria de la UdL.
  • Les classes seran dinàmiques i participatives, cada ponent utilitzarà el material més escaient per fer més comprensible la seva ponència.
  • Es lliurarà tots tipus de documentació de suport als alumnes en cada activitat.