Matrícula oberta a la Matèria Tranversal EPS-Campus Igualada: "La professió d’enginyer/a. Coneixement de l’entorn professional"

En breu també s'oferiran les Matèries Transversals EPS: La UdL amb la FLL, Els enginyers i el seu entorn socio-professional i Coaching i Lideratge

Descarregar Pdf

Més informació: Matèria Transversal EPS

Oberta la matrícula a la Matèria Transversal EPS-Campus Igualada: La professió d’enginyer/a. Coneixement de l’entorn professional dirigida a estudiants de totes les titulacions d'enginyeria de la Universitat de Lleida

La Matèria Transversal s'oferirà en format on line en sessions a través del campus virtual de febrer (inici 09/02721) a abril 2021 els dimarts de 18 a 20 hores i s'impartirà per part de professionals del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona sota la coordinació de la professora del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística de l'EPS, Carla Vintró Sánchez.

Matrícula:

1) Estudiants que han de pagar la tarifa ordinària (55,34 €): automatrícula des de la Seu Electrònica de la UdL (Carpeta personal > Què puc pagar > Congressos i jornades > Pagament en línia)

2) Estudiants que tenen dret al descompte de Família Nombrosa: matrícula presencial a la Secretaria Acadèmica de l'EPS.