Notes de tall i assignació de places a l'EPS

Curs 2017-18

Descarregar Pdf

La Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha fet públiques les notes de tall i centre d'estudi i places necessàries per accedir a les universitats públiques catalanes.

L'Escola Politècnica Superior oferia un  total de 235 places repartides en els seus cinc estudis de grau i un doble grau i cal dir que s'ha obtingut una assignació total de 218 alumnes, el que suposa un 92,7% de les places disponibles.

Cal destacar que quatre titulacions: el Grau d'Enginyeria Informàtica, el Grau d'Enginyeria Mecànica, el Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, i el Doble Grau d'Enginyeria Informàtica i ADE, han aconseguit la plena ocupació de les places ofertades. El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació continua mostrant signes de recuperació en la matrícula i, finalment,  el nou Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat aconsegueix ocupar la meitat de les places ofertades.

Per últim destacar que, a nivell UdL, les titulacions relacionades amb Ciències de la Salut i Veterinària són les que tenen una nota de tall més alta: el grau de Medicina repeteix encapçalant el llistat, amb un 12,311. Darrere, trobem el doble grau d'Infermeria i Fisioteràpia (11,688), Ciències biomèdiques (11,642), Ciència i Producció Animal / Veterinària (10,872), Fisioteràpia / Ciències de l'Esport (10,818). El Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE, amb un 10,340 és la titulació de la UdL no vinculada amb Ciències de la Salut i Veterinària amb la nota de tall més alta.

En la primera assignació de places, la UdL ha cobert 2.250 de les 2.305 que ofereix. D'aquestes, 1.443 són assignacions de primera preferència.