OFERTA DE TREBALL. Doctorat en materials d'emmagatzematge d'energia tèrmica al GREA UdL

Descarregar Pdf

Oferta laboral GREA  2016-17

L'oferta de feina s'emmarca en el grup de recerca d'emmagatzematge d'energia tèrmica de la Universitat de Lleida, GREA Innovació Concurrent, dirigit per la catedràtica de l'Escola Politècnica Superior Luisa F. Cabeza. En concret, el lloc de treball és per realitzar la tesi doctoral al laboratori de calorimetria i tècniques de caracterització de materials d'emmagatzematge.

La tesi doctoral que es proposa està enfocada en investigar sobre materials per emmagatzemar energia tèrmica. Les tasques principals que s'hauran de desenvolupar durant els anys de la tesi doctoral són dissenyar equips experimentals, caracteritzar i testejar materials, avaluar resultats, recerca bibliogràfica, redacció d'articles científics, etc.  També es desenvoluparan altres tasques de laboratori com síntesi de nous materials, suport a les tasques que s'estiguin duent a terme al laboratori del grup de recerca, assistència a congressos internacionals, etc.

Hi ha la possibilitat de que aquesta tesi estigui co-tutelada amb una altra Universitat europea.

Requisits:

-Saber treballar en grup, tenir capacitat d'autoaprenentatge, comunicar-se oralment i per escrit en anglès (demostrable)

-Tenir destresa en instrumentació, equips de mesura, muntatge experimental

-Estar en possessió d'una enginyeria de materials/ enginyeria química/química

-Estar en possessió d'un màster

Altres:

-Beca pre-doctoral per 3 anys, es farà d'any en any i inicialment 3 mesos de proves

- Jornada completa de dilluns a divendres, retribució anual < 20000 €

-Data d'inici: immediat (novembre 2016, màxim gener 2017)

- Viure a Lleida o voltants

Contactar al 973 003 515 o bé per correu electrònic aran.sole@diei.udl.cat