Preinscripció Universitària EPS

Descarregar Pdf
[caption id="attachment_8626" align="alignnone" width="470" caption="Diari La Mañana del 3 de juny de 2014"]Presentación1[/caption]

Per accedir al primer curs d'un estudi de grau de qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya cal fer la preinscripció universitària. Aquesta es pot formalitzar, en la convocatòria de juny, per Internet a l'adreça https://accesnet.gencat.cat , del 3 de juny al 4 de juliol de 2014.

La preinscripció és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garanteix la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i d'admissió al primer curs dels estudis de grau. No s'utilitza per accedir a estudis de 2n cicle o a un màster oficial, casos en què cal fer la sol·licitud de preinscripció directament en el centre que imparteix l'estudi corresponent.

En el moment de formalitzar la preinscripció universitària, l'estudiant pot sol·licitar fins a 8 preferències (centres d'estudi), ordenades segons el grau d'interès. No és obligatori emplenar les 8 preferències.

Informació de la  preinscripció universitària a la UdL: http://www.udl.es/serveis/aga/preinscripcio.html

IMG_7336

L'Escola Politècnica Superior, ubicada al campus de Cappont, imparteix els estudis d'enginyeria en les branques d'informàtica, industrials i arquitectura tècnica, tant a nivell de Grau com de Màster.

És una Escola altament professionalitzadora on es preparen els estudiants per a la seua ràpida integració al mercat laboral, amb uns paràmetres d'excel·lència científica i tecnològica rellevants. Durant els més de vint anys d'història, ha estat clau en el desenvolupament industrial i tecnològic de les empreses del seu entorn.

També cal destacar la seua oferta en dobles titulacions, tant nacionals com internacionals. El passat curs endegà una nova doble titulació en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses pionera a Catalunya. A nivell internacional destaca la seua oferta, iniciada ja fa tres anys, amb la doble titulació en Arquitectura Tècnica - Civil Engineering, que es realitza conjuntament amb la VIA University College de Dinamarca i ampliada aquest curs amb Enginyeria Informàtica - Computer Science, en l'Institut Teknologi Bandung (ITB) d'Indonèsia i Enginyeria Mecànica - Energy and Envioronmental Engineering amb NOVIA University of Appied Sciences de Finlàndia.

El tret de la internacionalització de l'Escola es suma a altres característiques  com ara el tracte personal, directe i permanent vers els estudiants gràcies als grups reduïts i el programa de tutories individualitzades, el seguiment del seu rendiment acadèmic mitjançant l'avaluació continuada, una àmplia oferta d'empreses nacionals i internacionals per a realitzar les pràctiques i els Treballs Finals de Carrera i la qualitat del professorat, avalada per una sòlida trajectòria docent i de recerca en projectes capdavanters, que fan que l'Escola garanteixi la formació d'alt nivell necessària per desenvolupar-se en el món laboral.

PromoEPSretalls

A l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida us oferim la possibilitat de realitzar els següents estudis de Grau i Doble Grau:

- Grau en Enginyeria Informàtica

- Grau en Enginyeria Mecànica

- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

- Grau en Arquitectura Tècnica

- Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

PromoGrausEPS