Premis extraordinaris de final de carrera, doctorat i màster de la UdL

Descarregar Pdf

premisfinalcarreraUdL2013

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL

Ahir, 23 d'octubre es va dur a terme del lliurament dels premis extraordinaris de final de carrera, doctorat i màster, així com de les mencions d'excel·lència a l'activitat docent del professorat de la Universitat de Lleida.

Els premis que repercuteixen en l'Escola Politècnica Superior son els següents:

PREMIS EXTRAORDINARIS DE LLICENCIATURES, GRAUS I DIPLOMATURES

Enginyeria en Informàtica (II cicle): Albert Agraz Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió: David Castellà Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes: Raül Balsà Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica: Sergi Vullaubets Grau en Arquitectura Tècnica: Andreu Vericat PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT Àmbit d'Informàtica i Matemàtica: Tomàs Pallejà Àmbit d' Enginyeria Industrial: Cristian Solé Premsa diarisegre