Presentació CODDI

Descarregar Pdf

En l'últim plenari de la CODDI (Conferencia de Decanos y Directores de Informática), celebrat a Màlaga el passat 29 i 39 d'abril, es va exposar la següent presentació: La visión de los Colegios  de Ingenieros  [Técnicos] en Informàtica.

Atès que es tracta d'un document interessant i clarificador, tant de la tasca duta a terme fins al moment com, de l'evolució de les accions que es volen desenvolupar respecte al Col·legi d'Enginyers d'Informàtica, la direcció de l'Escola Politècnica Superior ho posa a la vostra disposició perquè pugueu consultar-ho.

La visión de los Colegios de Ingenieros [Técnicos] en Informática

UdL-EPS