Presentació de la "Guia de contingut digital accesible: vídeo"

Descarregar Pdf

GCDA-video-212x300

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL

El Grup de Recerca GRIHO, ubicat a l'EScola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida ha presentat el projecte "Guia de contingut digital accessible: vídeo".

El projecte suposa un fruit d'anys de recerca i formació en un àmbit tant necessari com és l'accessibilitat a les TICs, que intenta eliminar les barreres que la tecnologia imposa fent especial èmfasi amb les persones amb discapacitats.

Aquest projecte s'ha realitzat gràcies a l'empenta i la col·laboració d'un grup multidisciplinari de professionals universitaris del Grup de Recerca GRIHO Interacció Persona-Ordinador i Integració de Dades de la Universitat de Lleida , COMPETECS, el Grup de Recerca en competències, tecnología, educació i societat de la Universitat de Lleida i ADAPTABIT , grup de treball dedicat a l'accessibilitat digital en docència, recerca i innovació docent de la Universitat de Barcelona.

Aquesta guia complementa la "Guia de contingut digital accessible", treball que es realitzà el 2009-10 amb la col·laboració de la unitat UdLxTothom (UdL). Aquesta guia es va enfocar inicialment a donar suport a docents amb necessitat de proporcionar material accessible als seus estudiants.

La guia actual representa un nou pas enfocat aquest cop a l'edició de vídeo digital accessible. Igual que amb les guies anteriors, el públic destinatari és el professorat universitari però és perfectament vàlid per qualsevol persona que vulgui crear o editar vídeos digitals accessibles.

Premsa

12 d'abril de 2013

La Mañana